Jämställdhet - RFs mål till 2017 behöver vår medverkan

12 juni:
För sisådär 100 år sedan startade dagens idrottsrörelse, av män och för män. Så småningom ökade kvinnors idrottande och nu på 2000-talet märks inte längre någon större skillnad i tränings- och tävlingsverksamhet mellan män och kvinnor inom friidrott. Helt lika villkor finns dock fortfarande inte, och mest återstår att göra på högre nivåer av tränare, funktionärer, styrelser och andra ledande positioner, där kvinnor fortfarande ofta är klart underrepresenterade.

Riksidrottsförbundet (RF) har satt upp flera jämställdhetsmål som ni kan läsa om på www.rf.se/Jamstalldhet och som delmål till stämman 2017 att Idrottsrörelsen på alla nivåer, vilket ju inkluderar SmFIF och dess anslutna föreningar, ska arbeta målmedvetet med följande:

 • Kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent.
 • Andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/utbildnings-/utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.
 • Valberedningar på alla nivåer, utöver ordförande, består av lika antal kvinnor och män.
 • Andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent
  - inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
  - vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
  - vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
  - vid SF:s landslagsverksamhet.