DM-helg ute 2016 - SmFIF-arr med funk-hjälp i Växjö?
25 juli:
I vintras prövade vi för första gången att Smålands FIFs tävlingskommitté stod som arrangör för Stora IDM, IJDM, IUDM-helgen som då arrangerades i Växjös Telekonsult Arena med hjälp av funktionärer från flertalet av Smålands alla arenaklubbar. Vad vi märkt och hört så blev utfallet lyckat.

Utomhus har vi sen 2011 också en stor DM-helg för 12år-seniorer, men arrangemanget har flyttat runt mellan Kalmar 2011+2013+2015, Jönköping 2012 och Tranås 2014, och man har kunnat notera att deltagandet i stor utsträckning berott på placeringen. I Kalmar har Kalmartraktens klubbar stått för en stor andel av starterna, i Jönköping Jkpg-klubbarna, osv. Kronoberg och Växjö vore geografiskt mer centralt, men där har vi haft svårt att få fram en arrangör.

Med den lyckade IDM-helgen 2015 i åtanke lyfter vi nu frågan vad klubbarnas ledare och aktiva tycker och tänker om att SmFIF i samarbete med er även skulle arrangera Stora DM-helgen utomhus i Växjö 2016, och ev. årligen därefter. Hör gärna av er med synpunkter och tankar, t.ex. vad som fungerade bra vid IDM-15 och vad som kan vara värt att tänka på förbättras till kommande SmFIF-arr, både inne och ute.