Höstmöte i Växjö
5 dec:
Idag har vi haft vårat årliga Höstmöte med klubbarna, plus styrelsemöte på fredagskvällen. Deltagare. Verksamheten har presenterats och diskuterats, både året som gått och framtiden. Utförligare justerat protokoll + minnesanteckningar kommer upp på hemsidans arkiv i nästa vecka.