Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte
21 mars:
I helgen hade Svensk Friidrott sitt Förbundsårsmöte i Sollentuna där Smålands ombud var Michael Ostrelius (SmFIFs utbildningsansvarige), från IFK Växjö Anders Franzén och Fredrik Ahlström samt från Kalmar SK Suzanne Wiberg och Elisabeth Gardmar Karlsson.
Ett antal intressanta beslut togs som man nu får läsa för att hålla sig uppdaterad hur Svensk Friidrott utvecklas. Bl.a. kan man notera att nya förbundsstyrelsen nu består av ordförande Björn O Nilsson samt ledamöterna Gunilla Löthagen Sjöstrand, Johan Storåkers (omval på de två), Anders Tallgren, Bo Sjölander, Berndt Andersson (nyval på de tre), Lena Björk, Pia Bosdotter Olson och Karin Lundgren (de tre valdes på 2år ifjol). Innan valen hölls även en frågestund med ordförande, vice ordförande och generalsekreteraren.

Fyra styrelseförslag godkändes, nämligen att anta och börja jobba med en mångfalds- och inkluderingsplan, genomföra en 10%-ig höjning av medlemsavgifter, sanktionsavgifter och föreningsbytesavgifter, samt justering av stadgarna (dock inget viktigt) och Verksamhetsinriktningen (mer intressanta förändringar och förtydliganden). Ett styrelseförslag om anpassning av startregeln för barn upp till 11år återremiterades till förbundsstyrelsen, och förslaget om att behandla samtliga motioner, dvs även från enskilda personer vilket är i linje med praxis men tydligen emot stadgarna, avslogs - vilket innebar att så många som 11 av 18 inkomna motioner aldrig ens behandlades!

Bland de sju motioner som behandlades var utfallet blandat, vissa bifölls och andra avslogs. Notisen uppdateras senare med tydligare information kring vilka som bifölls.

Vid sidan om årsmötets formella punkter hölls andra presentationer/information om olika aktuella frågor, bl.a:

 • Antidoping. SFIF har en handlingsplan där en av åtta åtgärder är att fler föreningar "vaccinerar sig mot doping"
 • Projektet "Svenska löpare" och Sverige på fötter
 • Föreningsutveckling drivs vidare under det nya konceptet Föreningssmart
 • Verksamhetsplan 2016-2017
 • Ekonomisk prognos 2017-2019
 • Framtida internationella arrangemang (Sverige söker bl.a. Junior-EM 22 år 2019 till Gävle och Veteran-VM 2020 till Gtbg)
 • Ungdomsrådet
 • Information av RF:s ordförande Björn Eriksson

Man passade även på att dela ut stipendier från Edvin Wide och Ungdomsfonden.

Som om helgen inte redan var full av spännande information, dialog och beslut för alla intresserade av vad som händer inom Svensk Friidrott, så höll man även fem parallella seminarier:

 • Goda föreningsexempel; Varbergs GIF
 • Idrottslyftet i förändring
 • Nya löpformer
 • SM-utredningen, syfte och mål