OCR Oskarshamn ansluter sig till friidrotten
28 juni:
I maj bildades föreningen OCR Oskarshamn och de har nu också anslutit sig till friidrotten. OCR står för "Obstacle Course Racing", även kallat hinderbanelöpning. Föreningens främsta syfte är också att medlemmarna ska träna och tävla i detta, även öka allmänhetens kunskap och intresse för OCR, och mera specifikt utveckla möjligheterna för denna tränings- och tävlingsform i Oskarshamn genom att i samarbete med kommunen anlägga lämpliga hinder i anslutning till motionsspåret i Kristineberg, som ligger i södra delen av Oskarshamn.