Ordförandekonferens i Stockholm
21 nov:
Under helgen har Svensk Friidrott genomfört en Ordförandekonferens på SFIFs kansli i Sthlm.

Konferensen hade stort fokus på Verksamhetsplanen 2017-18. Det presenterades även ett antal verksamheter/projekt, t.ex. SM-utredningen, arbete och tankar kring digitalisering, översyn av nya löpformer, det gavs även en allmän lägesrapport för Svensk Friidrott, förbundsstyrelsens tankar kring en organisationsöversyn, information om den ekonomiska situationen samt planerna på att göra Finnkampen till hela Svenska Friidrottens angelägenhet.

Sammanlagt 42 st från SFIFs styrelse, kanslipersonal, ungdomsråd samt representanter från nästan alla SDF och föreningen Svenska Elitföreningar deltog under helgen. Från Småland vår ordförande Patrik Eklund.