Inbjudan till Distriktsmatch för 16 17 år
22 juni 2008 i Hässleholm i Skåne.

Arrangör: Hässleholms AIS

Deltagande lag: Skåne, Småland, Östdanmark, Västdanmark, Sydvästnorge.

Grenar:
Pojkar: 100m, 400m, 1500m, 3000m, 2000m hinder, 110 m häck, 300m häck, höjd. Stav, längd, tresteg, kula, diskus, spjut, slägga, 4 x 100 m

Flickor: 100m, 400m, 800m, 3000m, 1500m hinder, 100 m häck, 300m häck, höjd, stav, längd, tresteg, kula, diskus, spjut, slägga, 4 x 100 m

Varje distrikt deltager med 2 aktiva per gren.
Poängberäkning: 11,9,8,7,6,5,4,3,2,1 stafett: 10,8,6,4,2
Teknik grenarna: kommer det att vara 4 försök.

Tidsprogram bifogas senare
Tävlings start kl 12,00

Övernattning från kvällen den 21 juni för Östdanmark, Västdanmark och Sydvästnorge
Övernattningen kommer att ske på hårt underlag på Linneskolan.

Priser: Pokal till segrande distrikt, samt plaketter till segrande lag.

Era laguppställningar skall vara oss tillhanda senast 13 juni
Till email: info@hais.info

Med hopp om en trevlig tävling
Skånes Friidrottsförbund
Gert-Åke Ivarsson