Rapport från vårat årsmöte
11 mars:
Idag har vi haft årsmöte i Växjö där 29st personer närvarade, varav 19st föreningsombud från 13st olika klubbar. Vi gick igenom fjolårets verksamhetsberättelse, som godkändes, liksom ekonomin där resultatet 2016 varit +23 tusen och budget 2017 inkl. service-avgift pekar mot +/- 0.

Verksamhetsplanen 2017 gick vi igenom område för område. UC Småland/Blekinge var först ut, där ni hittar alla planerade utbildningar och läger på www.uc-smaland.se. För funktionärsutbildningar håller vi på att jobba fram videoklipp på nätet som blir ett enklare stöd/komplement som föreningarna visa upp för sina nya funktionärer som grund, men många behöver fortfarande gå den "riktiga" distriktsdomar-utbildningen för att t.ex. vara grenledare. Ungdomskommittén meddelade att de jobbar för fullt inför GM som går nästan helg i Växjö, de funderar även på något sommarläger även om kalendern ser full ut, till hösten väntar GM igen som vanligt i sep samt läger i Växjös Telekonsult Arena. Veterankommittén hade inte så många nyheter att rapportera, utöver en omgjord hemsida. På statistikfronten jobbar vi på att få fram någon / några nya statistikförare efter Anders Grönvall, två har anmält intresse, men den ena vill avvakta några år, några ytterligare finns att fråga så vi ska nog få ihop en Smålands-Bästa även 2017. Sista kommittén ut att presentera sin planerade verksamhet var Tävling, och här har vi fyra DM-tävlingar som ännu är oklara, Stora DM-helgen samt VDM, 10.000m och Stafett-DM. Diskussion om olika upplägg, lösningar, samarr, behov av planering i mer god tid, osv Dock blev inget klart här på årsmötet utan kommittén får jobba vidare.


Omvalda SmFIF-ordf. Patrik Eklund med mötesordf. Bodil Fager-Bergqvist.

Styrelsens förslag på uppdaterade stadgar godkändes, liksom motion 1 från IFK Växjö att SmFIFs styrelse snarare än årsmötet ska utse ombud till SFIFs årsmöte. Däremot blev det avslag på motion 2 från Folke Lindskog och Ronny Krönvall angående att ta bort maxtiderna som tävlingskommittén infört vid IDM-helgen. Angående valen så blev det omval av ordförande Patrik Eklund, samt styrelseledamöterna Maria Jonasson och AnnLis Hellsten, däremot saknades ersättare för Carl-Gustaf Nilsson så nu har vi en vakant plats i styrelsen. Valdes på 2år ifjol och kvarstår på 1år nu gör Michael Ostrelius, Ronny Krönvall och Ari Turunen. Revisorerna Leif Karlsson och Dennis Pettersson omvaldes.

Valberedningen till nästa årsmöte ska bestå av ledamöter utsedda av IFK Växjö (sammankallande), Kalmar SK samt Lekeryd-Svarttorp SK, några klara personer hade vi inte på årsmötet utan dessa klubbar får återkomma. Till SFIFs Förbundsårsmöte, som går 25-26 mars i Helsingborg och där Småland har 9st platser, lyckades vi bara tillsätta fyra: Michael Ostrelius, AnnLis Hellsten och Markus Andersson från SmFIF samt Fredrik Ahlström från IFK Växjö. Till SmålandsIdrottens / SISU Smålands årsmöte 1 april i Kalmar utsågs Patrik Eklund och Markus Andersson att vara SmFIFs ombud.

Under årsmötet passade vi även på att hålla en Prisutdelning.