Riksidrottsmöte genomfört i Karlstad

24 maj:
Fredag-söndag 19-21 maj hade Riksidrottsförbundet årsmöte i Karlstad. Mycket bakgrundsmaterial hittar ni här, förutom presentation och diskussion om detta, personval och annat så fattade årsmötet följande beslut:

Man delade också ut RFs förtjänsttecken till bl.a. AnnLis Hellsten som utöver många års engagemang i den lokala klubben Oskarshamns SK även deltagit i SmFIFs styrelsearbete under hela 2000-talet, som ordförande åren 2008-2015. Fortfarande aktuell i styrelsen, i tävlingskommittén som medaljansvarig och i veterankommittén. Vi får gratulera till den fina utmärkelsen och samtidigt tacka för allt engagemang!