Höstmöte, Växjö
21 okt:
Idag har vi haft vårat årliga Höstmöte i Växjö där aktuell verksamhet inom distriktet och planering 2018 har presenterats och diskuterats. Kortfattat togs följande upp: Tävlingsprogrammet 2018 med fokus på DM, tävlingsregler för ej svenska medborgare, Lag-UDM, GM 13-14år inne & ute GM-lägret, att vi tappar ungdomar och att en del vill träna friidrott men inte tävla, veteranverksamhet, årsbästatistik, ekonomin, UC Smålands utbildningar och UC-FIG-lägret, lördagsträningar, valberedningen och jämställdhet.

Vi hade även besök av Ulrika Pizzeghello från Svenska Friidrottsförbundets styrelse som berättade om vad man jobbar med på nationell nivå nu och framöver, samt Lisbeth Johansson från SmålandsIdrotten som presenterade bakgrund och information om idrottens satsningen mot 2025 och även en del om inkludering.

Presentation: SmFIF/Markus, SFIF/Ulrika, SmIdr/Lisbeth.

Utförligare minnesanteckningar kommer inom några dagar.