YALA - Unga ledar-utbildning på 1år med start i höst
13 april:
I samband med Finnkampen i september startar pilotutbildningen YALA - Youth Athletics Leader Academy - som pågår 1 år fram till Finnkampen 2019 och som riktar sig till 15-25 åringar som vill utveckla sitt ledarskap och engagemang inom friidrotten. Tre fysiska träffar ingår, förutom dessa två Finnkamper även Förbundsårsmötet i mars 2019.

Utbildningen tar bl.a. upp friidrottens organisation, praktiskt ledarskap, antidoping och mångfald. Stort fokus kommer att läggas på individens ledarskap och dennes personliga utveckling bl.a. via en reflektionsuppgift, samt en avslutande hemuppgift. Möjlighet finns till mentorskap och att utveckla sitt personliga nätverk inom friidrotten.

Kursavgiften är 5000 kr, men föreningen återfår denna summa av Idrottslyftet efter fullföljd YALA-utbildning inkl. hemuppgift. Resor samt kost/logi ingår för samtliga fysiska träffar.

Sista anmälningsdag är söndag 13 maj. Antaler platser är begränsat till 15st och ett urval kommer göras bland de som anmält intresse.

Inbjudan (PDF) | Kurssida | Arrangör SFIF/ungdomsrådet, eventuella frågor till ungdomsradet@friidrott.se