Trygga idrottsmiljöer - tips & stöd från RF & SISU
23 april:
Riksidrottsförbundet och SISU har i samarbete med andra utanför idrotten tagit fram en hel del material som hjälp för att idrottsföreningar ska kunna erbjuda sina aktiva en trygg idrottsmiljö. Främst barn, men även ungdomar och vuxna. Gå in på sidan www.rf.se/Tryggidrott och klicka er vidare.

Idrotten vill är ett omfattande material som allmänt beskriver Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. Antagen av RF-stämman 2009. Finns även i en kortversion.

Det finns även ett dokument direkt inriktat på hur föreningar kan skapa trygga idrottsmiljöer.

barnensspelregler.se finns sju regler att läsa om och även ett kort videoklipp för varje.

  1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
  2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
  3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
  4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
  5. Inget barn ska bli utsatt för våld
  6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier
  7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

På sidan länkas även vidare till sju andra organisationer/ hemsidor och tre myndigheter som kan vara till hjälp när det gäller att skapa trygga idrottsmiljöer:

Förutom att själv sitta och läsa igenom en massa dokument och hemsidor enligt ovan erbjuder SmålandsIdrotten även hjälp för att ni i föreningen tillsammans ska hantera och bearbeta all information på något bra sätt. Det finns ju färdiga utbildningar inom många ämnen, men ni kan också välja att öka er kompetens inom valfritt ämne genom studier i en Lärgrupp. Kanske ta fram egna policys inom olika ämnen. Hör av er till Smålandsidrottens idrottskonsulent för er kommun och fråga hur de kan hjälpa er.