Nya personuppgiftslagen GDPR börjar gälla 25 maj
8 maj:
För att stärka den personliga integriteten börjar GDPR gälla inom EU från och med 25 maj, som handlar om hur personuppgifter ska hanteras. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Inom idrotten hanterar vi många personuppgifter på olika sätt och då GDPR ställer tydligare och högre krav än PUL behöver de flesta föreningar se över sina rutiner för att uppfylla kraven. Vid det här laget har nog många hört talas om GDPR, vissa har redan gått igenom hur det påverkar sin förening och upprättat nya rutiner, medan andra inte kommit igång ännu.

En bra sammanfattning om GDPR finns på friidrott.se, som alla rekomenderas att läsa igenom. Sen vore det bra om varje organisation utsåg en ansvarig person eller flera som kollar upp djupare vad GDPR innebär för just er. Mycket information om detta finns på www.rf.se/personuppgifter där man framför allt hittar följande två dokument.