Friidrott för fler... aktiva tonåringar och vuxna
25 juni:
Svensk Friidrott har tagit fram en skrift Friidrott för fler för att ge kunskap och inspiration till föreningar som är intresserade av att bredda sin verksamhet riktad mot äldre ungdomar och vuxna som är nybörjare på friidrott eller inte har ambitioner att träna & tävla på eller mot elitnivå. Skriften finns både som PDF och tryckt version att beställa.

Bakgrunden är den utvecklingsmodell som finns i Verksamhetsinriktningen för Svensk Friidrott 2014-2020 där ambitionen är att vi ska gå från en triangel - med många barn som börjar friidrotta längst ner i triangeln men sen successivt färre uppåt i ålder till triangelns spets längst upp med en liten elit - till att mer vara en rektangel - där fler äldre ungdomar och vuxna behålls kvar i friidrotten genom att träning och tävling sker på en mer individanpassad/lägre nivå. Friidrott hela livet!

Friidrott för fler fungerar som komplement till befintligt utbildnings material om friidrott för ungdomar och vuxna, och handlar bland annat om...
vad som karakteriserar verksamheten i olika utvecklingsstadier.
hur en förening kan målgruppsanpassa friidrottsträning för
ungdomar och vuxna utifrån de aktivas ambitionsnivå.
hur en förening kan ta emot nybörjare i olika åldrar.
attityder till att tävla i friidrott