Fler utbildningar inom Svensk Friidrott & SmålandsIdrotten
2 aug:
Vi själva inom UC Småland arrangerar vare år tre barn/ungdomstränarutbildningar inriktade på friidrott, uppdelade på 7-10år, 10-12år och 12-14år, därtill arrangerar vi även en Löpledarutbildning. Inom Svensk Friidrott finns nationellt fortsättningar på dessa, en Löpledare steg 2, en 14-17år samt därefter Certifierad coach (som ersätter de tidigare junior- och elittränare).

För funktionärer har vi på distrikts/UC-nivå tidigare kört både distriktsdomar- och starter/eltids-utbildningar, men där har SFIF numera tagit över ansvaret, de kör dock främst utbildningar på den högre nivån Förbundsdomare, Förbundsstarter och Förbundseltidtagare, därtill finns även utbildningarna Förbundsbanmätare och Teknisk ledare.

Två andra utbildningar inom Svensk Friidrott som vi vill lyfta fram är Föreningssmart och Föräldrarutbildningen.

Föreningssmart handlar om att utveckla sin förening och man startar med att göra en enkät för att tydliggöra i vilket läge föreningen befinner sig nu. Därifrån får man processhjälp av SmålandsIdrottens SISU-konsulent och jobbar med vad man nu vill utveckla, vilket ju kan vara olika saker från förening till förening och kan handla om allt från att locka nya aktiva eller tränare/ledare, utbilda de ledare man redan har, få bättre ekonomi, genomföra arrangemang, utveckla sin anläggning, osv. Processen genomförs normalt 1år, men kan förlängas.

Föräldrarutbildningen ligger helt på webben och riktar sig till förändrar vars barn tränar friidrott. Det kan både vara föreningen som tar initiativ och tipsar en grupp föräldrar att gå utbildningen inför / efter föräldrarmöten eller att enskilda föräldrar väljer att gå den på egen hand. Utbildningen tar 2-3 timmar och tar upp områdena träning & tävling i friidrott, friidrottsmiljöer, rollen som friidrottsförälder samt medlemsskap i en idrottsförening.

Tittar vi på SmålandsIdrotten utbud - sökfunktion har de massor med utbildningar inom alla möjliga områden kopplat till idrott och föreningsliv, men då generellt snarare än inriktat på friidrott. Bland annat Plattformen & Grundtränarutbildningen som är de idrottsgenerella barn- o ungdomstränarutbildningarna - medan våra utbildningar fokuserar mycket på just friidrotts-träning och har en mindre generell del om pedagogik, rollen som ledare, barn- och ungdomars utveckling, m.m. så får man som ledare mycket mer om sådant i dessa två utbildningar.

Föreningsutveckling är ju inte något unikt för friidrotten utan snarare idrottsgenerellt, därmed är Föreningssmart som togs upp ovan också ett samarbete med SmålandsIdrotten/SISU. De har också flera andra utbildningar inom föreningsutveckling, ofta under rubriken "Idrottens föreningslära" och sen med olika indiktningar. Sök i deras databas på länken ovan.

Något mer vi vill slå ett slag för är www.strategi2025.se och Inkluderingswebben som är kopplat till detta. Den består av många små delar där ni inom er organisation kan välja att titta närmare på valda delar. Tre huvudsakliga delar finns: Del 1 tar upp utgångspunkter/fakta, som t.ex. vad inkludering är och ger er bakgrundskunskaper om läget inom idrotten, rådande normer, m.m. Del 2 handlar om olika Idrottsarenor, här gör ni en rundvandring olika arenor som tävling, träning, styrelserummet, omklädningsrum där ni får möjlighet att uppmärksamma och diskutera hur det ser ut i er organisation och vad ni kanske skulle vilja ändra. Del 3 handlar om föreningsutveckling och ger er inspiration och tips på hur ni kan lägga upp ett strategiskt arbete framöver.