Höstmöte i Växjö
20 okt:
Idag har vi haft Höstmöte i Växjö med 20 föreningsledare där vi presenterat och diskuterat aktuell och framtida verksamhet. Dagordningen innehöll nästa års tävlingsprogram med fokus på DM, utbildningar, läger, ungdoms-, veteran- och statistikkommitténs verksamhet. Vi hade även besök av Svenska Friidrottsförbundet som presenterade den kommande verksamhetsplanen och Organisationsutredning. Deltagarna fick även en genomgång av SmFIFs ekonomi, vi berättade om vårat kommande projekt Friidrottsutvecklare samt avslutade dagen med idén om en stavpool. På fredagskvällen hade även styrelsen haft möte. Utförligare minnesanteckningar kommer om några dagar.