Platsannons 10 nov 2018
Smålands FIF söker en Friidrottsutvecklare

Smålands Friidrottsförbund (SMFIF) består av nästan 100 föreningar i Småland som är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. Ca: 1/3 av dem har arenafriidrott som sin basverksamhet, övriga föreningar bedriver långlopps- och motionsaktiviteter.
SMFIFs uppgift är att främja och administrera friidrotten i Småland, detta i enlighet med Svenska Friidrottsförbundets och SDF:s stadgar.
SMFIFs styrelse är helt ideell och består av representanter från föreningar inom distriktet.

SMFIF i samarbete med Smålandsidrotten söker nu en Friidrottsutvecklare som skall göra en genomgripande översyn av föreningars verksamhet och stötta dem i utvecklingsfrågor.
Tjänsten är en 18 månaders projekttjänst på 75% med oreglerad arbetstid även kallad förtroende-arbetstid. Kvälls och helgarbete med hotellövernattningar förväntas ingå. Hotellövernattningar sker i samråd med SMFIF. Restid ingår i tjänsten. Mobiltelefon ingår i tjänsten.

 • Vi söker dig som har en bred friidrottsbakgrund gärna som aktiv, ledare och/eller som organisationsledare.
 • Du förstår hur föreningsarbete fungerar både i större och mindre föreningar.
 • Du tycker om att träffa och prata med människor, är en mycket god lyssnare och har förmåga att se skillnader och förutsättningar.
 • Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil samt egen dator.

Startdatum för projektet är tänkt 1/1 -19 men senare start är möjlig.

Vad skall bli gjort

 • Besöka Smålands friidrottsföreningar. Inventera deras verksamhet (organisatoriskt, träning o tävling) och framtidstro, deras syn på Smålands Friidrottsförbunds arbete, tankar kring ungdomars inställning till träning och tävling.
 • Inventera deras arbete inom Strategi 2025s område med fokus inkludering o mångfald. Erbjuda material att använda riktat mot nya grupper som aldrig varit i kontakt med friidrott.
 • Erbjuda/visa Svenska friidrottsförbundets material ”Friidrott för fler” vars syfte är att visa hur friidrott kan vara en idrott för hela livet och en idrott för alla ambitionsnivåer.
 • Närvara vid ett träningstillfälle och se hur träningen bedrivs.
 • Sammanställa och redovisa till SMFIFs styrelse.

Vilka mål skall nås

 • SMFIF vill att samtliga föreningar såväl arena som löparklubbar inkluderas i projektet och att minst 75% av dessa besöks under projektet
 • SMFIF vill förbättra kunskapen om föreningarnas verklighet och föreningarnas kunskap om SMFIF
 • SMFIF vill få föreningarnas syn på varför ungdomar inte syns på tävlingar i samma utsträckning som för bara några år sedan
 • SMFIF vill förvissa sig om att föreningarna känner till Strategi 2025
 • SMFIF vill förvissa sig om att föreningarna känner till och erbjuds stöttning för föreningsutveckling
 • SMFIF vill att 20% av föreningarna i Småland utvecklar sin inkluderande verksamhet genom att starta upp grupper för tex parasportare, invandrare, seniorer och veteraner.
 • SMFIF vill att 20% av föreningarna i Småland startar upp föreningsutveckling
 • SMFIF vill att antalet engagerade ledare/aktiva/styrelsemedlemmar ökar med 20%

Vill du bli en starkt bidragande orsak till att föreningslivet inom småländsk friidrott tar ett stort kliv framåt och tycker att detta uppdrag skulle passa dig?
Lämna då din ansökan senast 30/11 så fort som möjligt till Patrik Eklund (ordförande SMFIF) via mail patrik.15015.eklund@telia.com
För mer information om tjänsten eller vid frågor hör av er till Patrik via ovanstående mail eller via mobil 0733-96 50 82 (på vardagar säkrast efter kl 16)