Physical literacy/Rörelseförståelse - snart även i er klubb?
22 nov:
Startskottet har nu gått för en Rörelsesatsning i skolan, vilket är ett uppdrag Riksidrottsförbundet fått av regeringen och där SmålandsIdrotten i samverkan med sex kommuner (till att börja med) är inblandade (Växjö, Lessebo, Kalmar, Högsby, Jönköping och Mullsjö).

Bakgrunden är att allt för få barn, ungdomar (och vuxna) är tillräckligt fysiskt aktiva, med stora negativa folkhälsoeffekter på lång sikt, och detta har varit en negativ trend under flera decennier. Den traditionella idrotten, och i viss mån även skolidrotten, är inte tillräckligt inkluderande och allsidig för att kompensera minskat lekande, spontanidrottande och vardagsmotionerande.

Rörelseförståelse är en stor del av regeringens uppdrag och i tisdags hölls en föreläsning & praktik på Linnéuniversitetet med Dean Kriellaars från Kanada, en av världens främsta ambassadörer för det nya begreppet och konceptet "physical literacy" / Rörelseförståelse. SmålandsIdrotten och projektet "Change the game" från Umeå var inblandade som arrangörer och förutom en del ledare från idrottsföreningar deltog många representanter från kommuner och skolor på denna utbildningsdag.


Tisdagens föreläsning & praktik på Linnéuniversitetet i Växjö med Dean.

Inom "physical literacy" / Rörelseförståelse finns ett brett bibliotek med olika kroppsrörelser och positioner där man kan utveckla sin rörelseförmåga och kroppskontroll på ett så allsidigt sätt som möjligt. Dessutom tar ämnet inte bara upp rörelser, utan man lägger även stor vikt vid sociala och psykologiska aspekter. Lekar/aktiviteter ska vara "lagom utmanande" = stimulerande utifrån olika individers aktuella förmåga, både sett till fysiska rörelser och sociala sammanhang, som att läsa av och förstå andra individer, samarbeta, ha publik/uppmärksamhet, m.m. Aktiviteter bör alltså vara allsidiga, roliga, erbjuda individanpassad utveckling på olika plan, ge alla en känsla av delaktighet och ha utrymme för misstag och kreativitet.

Grundtanken bakom Rörelseförståelse är att OM en individ så brett som möjligt utvecklar sin fysiska, sociala och psykiska förmåga att röra sig, då kommer denne också i högre utsträckning KUNNA, VÅGA och VILJA vara fysiskt aktiv genom livet.

Även om satsningen i dagsläget främst handlar om att få in konceptet Rörelseförståelse inom skolan, finns det mycket idrottsföreningar också kan lära sig och ta till sig om man vill bredda sig, bidra till ett mer rörelserikt samhälle och framtida bättre folkhälsa, men väntade effekter handlar faktiskt också om minskad skaderisk och ökad prestation.