Arne Olsson har avlidit
28 nov:
Född 1936, död 14/9 2018, 82 år gammal. Arne var en kämpe på många sätt. Han hade en besvärlig sjukdom som bl.a. gjorde att han fick sluta tidigare än han hade tänkt sig med sin verksamhet inom Smålands Friidrottförbund. Han började sin verksamhet inom förbundet (styrelse, tävling, statistik) 1990. När han slutade 2010 hade han gjort ett fantastiskt jobb med stor entusiasm inom utbildningen i många år. Han såg verkligen till att pengarna rullade in till förbundet, genom att se till att det alltid var många deltagare på kurserna. Efter sin verksamhet inom förbundet blev han hedersledamot. /Tommy Ursby