Rapport från vårat årsmöte i Växjö
9 mars:
Idag har vi haft årsmöte i Växjö där 10 föreningar närvarade med 13 ombud och totalt 25 personer inkl. SmFIFs styrelse, kommittéer och några övriga personer. Årsmötet löpte på ganska snabbt, inga tyngre beslut eller större diskussioner, och var klart till lunchtid. Nämnvärt är omval av flertalet i styrelsen, dock en vakant plats efter Jacob Brideau som styrelsen får försöka tillsätta under året. I valberedningen ska en person från Oskarshamn, Skruv och Hovslätt arbeta fram till nästa år.

Fjolåret godkändes sett till verksamhetsberättelse, ekonomisk förvaltning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förslagen på service-avgift och budget 2019 godkändes också.

Sett till verksamhetsplanen 2019 nämndes våra två nu pågående projekt i samarbete med SmålandsIdrotten: Dels Friidrottsutvecklare där Ingemar Hedin kommer jobba 50% under 1,5år med att besöka alla våra föreningar, lyssna av deras verksamhet, ev. hjälpa på något sätt samt förbättra kontakten SmFIF - förening. Dels projekt mångkampsträning som startade i höstas och pågår fram till Mångkamps-DM i maj, det drivs av tre mångkampstränare i Växjö och förutom gemensamma träningspass ingår även flera föreläsningar. Ett tredje projekt som ev. startas upp till hösten blir ett liknande som mångkampen, fast nu inriktat på kast för 14år och äldre, och detta i samarbete med PrestationsCenter kast i Växjö och även här SmålandsIdrotten.

Vi nämnde också att Smålands och Blekinges Friidrottsförbund sannolikt kommer slås ihop inom 1-2 år och att SmFIF jobbar på att ta fram en vision 2022 samt att utveckla Höstmötet. UC Småland-Blekinge presentarade också aktuell verksamhet, liksom våra kommittéer ungdom, veteran, statistik och tävling.

Innan lunchen hade vi även besök av SFIFs Björn Lindén som presenterade Nya tävlingsregler för barn, som har lagts fram som ett av förbundsstyrelsens förslag till årsmötet 23-24 i Karlstad. Efter lunchen avslutade vi med prisutdelning. Därefter hade styrelsen även konstituerande styrlsemöte, och på fredagskvällen hade de även haft ett vanligt styrelsemöte.

Kallelse, Föredragningslista, Röstlängd, Prisutdelning, Valen, Ekonomin, Service-avgift-19, Deltagare, Verksamhetsberättelse