Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte i Karlstad
25 mars:
I helgen hade SFIF årsmöte i Karlstad och på plats som Smålandsombud var Patrik Eklund och Markus Andersson från SmFIF, Fredrik Ahlström och Elizabeth Franklin Nordin från IFK Växjö samt YALA-ungdomarna Hedvig Nykvist, Emma Joabsson och Carl Hedin.

Mycket är på gång inom Svensk Friidrott. Det första av sex styrelseförslag handlade om att gå vidare med Organisations-utredningen, som för vår del pekar mot att Smålands FIF och Blekinge FIF kommer slås ihop till ett SDF 2021. Uppdraget från SFIF kommer förtydligas och finansieringen lär påverkas. Vi har som nämnts redan fått förfrågan från Blekinge och vi har börjat undersöka och diskutera saken närmare med dem.

Friskis & Svettis, med 160 föreningar och 550.000 medlemmar, har redan tidigare velat bilda eget förbund direktanslutet till RF snarare än genom friidrotten. RF har tidigare sagt nej, och sen vänta på nya anslutningskriterier som efter en utredning nu träder i kraft. Nytt beslut tas på RF-stämman 23-25 maj i Jönköping. Skulle F&S få bilda eget förbund innebär det kännbart mindre RF-bidrag till SFIF.

Av förbundsstyrelsen övriga fem förslag bifölls samtliga, om än med någon justering här och där, vilket innebär följande:

 • Tävlingsregler för barn upp till 11år har ej funnits tidigare, men börjar nu gälla 2020 med RF-riktlinjer som stöd/bakgrund. Mer fokus på att ha roligt och tävla/delta på barnens egna villkor, mindre fokus på resultat, jämförbarhet och prestationer. Några konkreta exempel är ett flertal nya tävlingsformer, inga krav på föreningstillhörighet eller föreningsbyten, samt att resultatlistor för barn endast ska presenteras lokalt på tävlingsplatsen och helst sorterad i bokstavsordning, samt ingen publicering på webb.
 • SOCRA ska implementeras i Svensk Friidrott, alltså hinderbanelöpning i terräng, som t.ex. Tjurruset och Toughest
 • Åldersgränsen för förbundsstarters på 55 år plockas bort och annan kvalitétssäkring ska införas
 • SM-poäng kommer framöver även räknas inomhus
 • En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram förslag på ny Verksamhets-inriktningen 2021-2026 till årsmötet-20, som efterträder den vi haft 2014-2020 och innehåller en del nyheter för att hänga med i samhällsutvecklingen och bl.a. leva upp till RFs Stategi 2025.

Av 13 motioner bifölls flertalet vilket också innebär nyheter:

 • SFIF ska ta fram en handlingsplan för utveckling av terränglöpning
 • SFIF ska säkerställa att FIG/NIU-elever går Distriktsdomar- och tävlingsledarutbildning
 • Styrelsen snarare än årsmötet utser ombud till RF, SISU och SOKs årsmöten, samma gäller för SDFs styrelse/årsmöte
 • Män & Kvinnor kommer båda springa 10km vid Terräng-SM
 • Terräng-SM-lag kommer baseras på summerade placeringar istället för tider
 • Asylsökande från land utanför EU får tävla för en svensk förening om de har giltigt LMA-kort (tidigare krävdes uppehållstillstånd)
 • Lag-SM ökas från 6 lag till 8
 • Män och kvinnor får springa i samma heat, inte bara på arenatävlingar med distriktssanktion utan även central sanktion (manlig hare för kvinnlig löpare är fortsatt otillåtet)

Förbundsårsmötet sa däremot nej till att:

 • P/F13 200m häck ska köras med 10 häckar istället för 5
 • Ändra Terräng-SM till en dag och färre lopp/ihopslagna klasser
 • Sänka kravet på startblock ner i ålder från dagens 13 år
 • Ändra senaste datumet för motioner till FÅM från 15/1 till 25/1

Bland valen till förbundsstyrelsen fick vi en ny ordförande då Björn O. Nilsson avgick och Johan Storåkers klev upp från styrelseledamot till ordförande. Anders Svanholm tillkom också i styrelsen på ett fyllnadsval, annars omval av Karin Lundgren, Ulrika Pizzeghello, Karin Grute Movin och Berndt Andersson samt 1år kvar för Bo Sjölander, Maja Englund och Stephan Hammar. Toralf Nilsson har också ingått i styrelsen genom sin position i EAA, men kommer avgå därifrån senare i vår och försvinner då också automatiskt ur SFIFs styrelse.

Om man till kan man titta på årsmötesförhandlingarna nu i efterhand via Friidrottskanalens videoklipp.