Oförändrad andel kvinnor i klubbarnas styrelser 17 vs 19
24 juli:
2017 undersökte vi antalet män & kvinnor i styrelserna bland våra ca: 100 anslutna föreningar. Totalt var andelen kvinnor 38,5%. Nu har en uppföljning gjorts som visar på oförändrad andel totalt - 38,2% - däremot en hel del skillnader sett bland enskilda föreningar.


Varje mätpunkt är en förening, sorterade efter stigande andel kvinnor -17.

Detta är ett sätt att mäta hur kön kan påverka möjligheterna att få inflytande i föreningarnas verksamhet. Förutom kön kan ålder, sexuell läggning, nationalitet, etniskt ursprung, religion, politisk åsikt och fysiska eller psykiska förutsättningar vara andra tänkbara faktorer som kan påverka ens möjlighet att få inflytande. Och utöver att få inflytande/vara med att påverka är det ju grundläggande att ens vara välkommen, kunna delta i verksamheten och känna gemenskap och delaktighet.

I en jämställd förening är alla olika typer av människor välkomna, och alla erbjuds samma villkor för att kunna delta i verksamheten och möjlighet att påverka dess utformning. Läs gärna mer i Svensk Friidrotts Mångfalds- och Inkluderingsplan om aktuellt arbete inom Svensk Friidrott (inkl. föreningarna).