Inbjudan Projekt Kastutveckling
13 sep:
Prestationscentrum Kast i Växjö med projektledare Anders Axlid samt Johanna Vikström, Per Karlsson och Jonas Melblom bjuder härmed in till projektet Kastutveckling Småland som startar upp med en öppen träff i Växjö den 28 september. 
 
Syftet med projektet är att sprida kunskap om hur man tränar kast för långsiktig och hållbar utveckling. Att träna tillsammans för att utbyta kunskap och erfarenheter och hjälpa varandra till fortsatt utveckling. Projektet ämnar alltså att utveckla både tränare och aktiva inom grengruppen kast.
  
Projektet vänder sig till dig som är kastintresserad tränare (oavsett om du har aktiva kastare i dagsläget eller inte) och kastintresserad aktiva mellan 14-17 år (även öppet för äldre).
 
Hur kommer verksamheten att se ut?
Vi träffas ca 1 gång per månad under hösten och våren (under sommaren träffar vid på behov på eget initiativ av deltagare). På träffarna bedrivs träning i samtliga kastgrenar. Under träningspass får hemmatränare och aktiva stöttning och utbyte av andra tränare och aktiva. Deltagare får även utbildning iform av t ex frågestunder och föreläsningar. Fokus kommer ligga på teknisk utveckling och träningslära. Det ges även möjlighet till nätverkande med förhoppning om fortsatta samarbeten över klubbgränser även utanför projektets ramar.
 
I bifogad INBJUDAN finns datum för planerade träffar under hösten och våren samt ytterligare information kring innehåll och verksamheten. Första träffen den 28/9 är en öppen träff och fri att delta på utan kostnad. Efterföljande träffar tillkommer en avgift för att delta. För att delta på introträffen behövs en anmälan med namn, klubb och kontaktuppgifter för både tränare och aktiv mailas senast den 25/9 till: johanna.vikstrom@friidrott.se

Program för Introträff den 28/9, kl. 10-13:
1. Introduktion till projektet
2. Träning
3. Föreläsning alternativt diskussionsforum
 
Välkomna!