Höstmöte i Växjö
9 nov:
Idag träffades ledare från Smålands och Blekinges föreningar, dessa två distriktförbund samt Svenska Friidrottsförbundet i ett Höstmöte i Växjö. 33 personer från 18 olika klubbar närvarade, vilket är högsta antalet sen 2010.

Dagen inleddes efter kaffe & macka kl. 10.00 och första punkten på dagordningen var nästa års tävlingsprogram med fokus på DM. Därefter förändring av Stora DM-helgen utomhus, först presentation, bakgrund, statistik och resonemang, sen diskussion bland deltagarna. Beslut i linje med förslaget men med tillägget att vi ska försöka arrangera även en andra DM-dag varje år så att alla grenar körs varje år.

Sammanslagning Småland-Blekinge var nästa punkt, genomgång av hur långt processen kommit hitintills, vilka steg som kommer här näst samt ett antal mer praktiska saker att tänka på inför den planerade sammanslagningen 1 jan 2021.


Ulrika Pizzeghello förbundsstyrelsen och Frida Hogstrand, barn- och ungdoms-ansvarig på SFIFs kansli.

Lunch, och därefter två stora punkter av Frida och Ulrika på SFIF. Frida gick igenom nya tävlingsregler för barn (upp t.o.m. 11år) som börjar gälla från utomhussäsongen 2020, och Ulrika fokuserade främst på framtidsfrågor som SFIFs strategi 2021-2025 (ej att förväxla med RFs Strategi 2025). Här fick vi även grupparbeta fram ett antal förslag på utvecklingsprojekt att starta upp framöver.

Utförligare minnesanteckningar kommer senare.