Sanktion i coronatider - sök även för "klubbtävlingar"
8 maj:
Normala sanktionsregler säger att man ska söka sanktion när man bjuder in andra föreningar/deltagare utifrån, men att det inte behövs för interna klubbtävlingar. En fördel med att alltid söka sanktion är dock att arrangören förbinder sig att följa regelboken och att resultat från dessa godkänns i årsbästa-statistiken och som rekord.

Småland har tidigare fört egen årsbästa-statistik och där tagit med resultat även från klubbtävlingar, den nationella statistiken gör dock inte det, och från 2020 finns bara det nya nationella statistiksystemet som alltså kräver sanktion.

Nu i coronatider är de flesta vanliga tävlingar inställda, därmed uppmuntras föreningarna arrangera desto fler småskaliga tävlingar på hemmaplan istället. För tillfället dock endast för födda 2002 och yngre, nytt beslut om eventuella seniortävlingar tas av förbundsstyrelsen 15 maj.

Då detta kan pågå ett tag vore det synd med ett större antal osanktionerade klubbtävlingar genomförs under 2020, vars resultat ej kommer tas med i statistiken.

Därför justerar vi tillfälligt regelverket och tar bort kraven att en sanktionerad tävling ska vara öppen för deltagare utifrån och att sanktion skall sökas senast 10 dagar innan.

Det som behövs för att söka sanktion är att maila en "inbjudan" till markus.andersson@smfif.se med följande:

  • Datum
  • Plats
  • Arrangör
  • Tävlingsledare
  • Klasser
  • Grenar
  • Kontaktuppgift
  • Upplysningar om vilka åtgärder ni som arrangör gör för att minska risken för smittspridning samt vad som förväntas av deltagarna.

Läs mer om corona-rekomendationer för arrangemang.

Svensk Friidrott har också tagit fram ett nytt tävlingskoncept som passar bra för klubbtävlingar i coronatider: veckans grenar. Här ska normala tävlingsregler i friidrott följas och resultaten kommer tas med i årsbästa-statistik och kunna godkännas som rekord trots att sanktionsansökan i detta fall ej behövs. Andra enklare former av klubbtävlingar går såklart också bra att köra, utan sanktion och utan krav på att alla regler följs, men då blir resultaten också inofficiella.