www.friskfriidrott.se
3 juni:
Svensk Friidrotts medicinska kommitté har på en egen hemsida - www.friskfriidrott.se - samlat kunskap och information om långsiktigt utvecklande barn- och ungdomsträning, som ger friska friidrottare.

Sidan är riktad till tränare, aktiva och föräldrar och syftar till att ge vägledning om hur hälsa kan uppnås och ge råd om åtgärder om behov skulle uppstå. Innehållet på sidan är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning eller bästa gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.

Hemsidan har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt KLUB (Kunskap om Långsiktig Utvecklande Barn och ungdomsfriidrott) i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics Research Center. Forskningen har haft stöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF).

Redaktör: Jenny Jacobsson, legitimerad sjukgymnast. Medicinsk koordinator Svensk Friidrott. Medicine doktor, post doktor. Huvudsaklig forskningsinriktning är hälsa och prestation inom friidrott.

På sidan finns en Fakta- och informationsbank om följande:

 • Idrott på ungdomars villkor
 • Träningslära och träningsplanering
 • Träning kring Pubertet
 • Återhämtning
 • Undvika skador och ohälsa
 • Om smärta och skador
 • De vanligaste skadorna inom ungdomsfriidrott
 • Sjukdomar
 • Om Rehabilitering
 • Psykisk ohälsa
 • Akut omhändertagande
 • Trygg idrott
 • Antidoping