Inriktningsbeslut taget på FÅM: Ny regional org. 2022
7 okt:
Svenska Friidrottsförbundets årsmöte genomfördes digitalt i söndags, efter framflytt från i våras pga corona och från 12 sep pga tekniska problem. Största beslutet blev bifall till Förbundsstyrelsens förslag om Ny regional organisation från 1 jan 2022. Detta var ett inriktningsbeslut som det nu kommer jobbas vidare med i vissa detaljer, den geografiska indelningen beslutas också först definitivt på FÅM till våren och då med ändring i SFIFs stadgar som styr distriktsindelningen. Som ni ser nedan är planen att Småland, Blekinge och Östergötaland bildar ett nytt SDF med arbetsnamnet Östsvenska Friidrottsförbundet (kan ändras), vilket är en nyhet mot vad vi i Småland tänkte oss för ett år sedan då vi var inställda på att enbart gå ihop med Blekinge.

Förutom den geografiska indelningen innehåller beslutet även förtydliganden av vilka uppgifter de framtida SDF ska ha, vilket inte innebär några större nyheter för SmFIF men kanske lite justeringar, det går att läsa mer utförligt här i avsnitt 4, men kortfattat handlar det om:

  • Administration, t.ex. årsmöte, bokföring, ev. kansli, arbetsgivare, m.m.
  • Operativt: 1. Utbildning/Tränare och ledare
  • 2. Samarbete & erfarenhetsutbyte, t.ex. Höstmöte
  • 3. Tävlingar, t.ex. program/sanktioner, DM, rekord
  • 4. Styrning (nyheter från SFIF ner mot föreningar)

SFIF åttar sig också att finansiera 3,7 nya tjänster i SDF:en i alla fall åren 2022-2024, varav vi/Östsvenska kommer få stöd för 0,2 tjänst eller ca: 110 tusen. Ett verksamhetsbidrag tillkommer, ungefär i nivå med nuvarande SDF-bidrag och UC-bidrag, som utgår. Som delfinansiering tog FÅM även beslut om att höja föreningarnas medlemsavgifter till SFIF med 20% för de som tagit SM-poäng och 10% för mindre föreningar utan SM-poäng. Även höjning av sanktionsavgifterna.

Beslutet om EN ny regional organisation innebär även att Götalandsregionen planeras att avvecklas som egen organisation, dock ska GM 13-14år och Götalandsserien fortsätta, men med SDF/SFIF som ansvarig planerare.

Mer information och diskussion om vad den nya regionala organisationen kommer innebära för oss och hur vi vill ha detaljer kommer tas upp på Höstmötet 14 nov i Växjö.