Digitalt Höstmöte - tävlingar, utbildningar, nytt SDF, m.m.
15 nov:
Igår genomförde vi vårat årliga Höstmöte, men pga coronapandemin körde vi det digitalt via MS Teams. 30 personer deltog och 13 olika föreningar var representerade, lite fler än vanligtvis och nästan i nivå med fjolårets 18 föreningar och 33 personer som var det högsta på många år. Då hade vi haft stor uppslutning från Blekinges föreningar, lite lägre nu.

Ny regional organisation med sammanslagning Småland, Blekinge och kanske även Östergötaland från 2022 var också en punkt på dagordningen, om än mindre punkt än ifjol då det inte hänt så mycket senaste året. Markus redogjorde för vad som hänt och händer framöver, även lite kort om arbetsuppgifter för framtidens SDF. Flera på Höstmötet uttryckte skepsis mot att gå ihop med Östergötaland när de hitintills inte uppvisat någon samarbetsvilja för det, men vi får se om vinterns diskussioner där SFIF är med får dem att ändra sig, annars kan SFIF ändra sig till FÅM i mars-21 så att det bara blir Småland-Blekinge.

Tävlingsprogrammet 2021 med fokus på DM var också en större punkt på dagordningen, ni ser läget i programmet på hemsidan. Ingemar & Mia tog även upp lite tankar och förslag kring Lag-UDM, de kommer nu efter Höstmötets input att skriva ihop ett mer konkret förslag.

Utbildningar presenterades och diskuterades också. En preliminär plan 2021 finns på uc-smaland.se/utbildning-2

Bo Sjölander från SFIFs styrelse deltog också och presenterade främst underlag till ny verksamhetsinriktning eller Strategi 2025 där vi hade chans att bidra med input innan beslut tas på FÅM i mars -21. Det går också att läsa på och titta på filmklipp nu efteråt, samt svara på en enkät på friidrott.se.