Kallelse årsmöte lördag 6 mars digitalt
9 jan:
Då var det dags att kalla till vårat SDF-årsmöte lördagen 6 mars som vi sannolikt kommer köra digitalt pga corona via Microsofts Teams. Fler årsmöteshandlingar kommer allt eftersom.

Vill ni vara Smålands-ombud vid Svenska FIFs årsmöte 27-28 mars digitalt så ska ni anmäla ert intresse till styrelsen@smfif.se senast 27 januari.