Digitalt årsmöte - Ulrika Pizzeghello ny ordförande
6 mars:
Idag genomförde vi vårt årsmöte, som pga den pågående pandemin fick köras digitalt. 10 olika föreningar med 12 röstberättigade ombud och totalt 22 personer närvarade. Vi började med en parentation för Thorsten Johansson, Devis Hummel och Johnny Renegård.

Efter några punkter årsmötesformalia så gick vi igenom fjolårets verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse, som fick godkänt, liksom att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Sen gick vi vidare och presenterade planerad verksamhet 2021 i form av utbildningar, läger, projekt, ungdoms- och veteranverksamhet, samt DM-tävlingarna och slutligen övrig planerad verksamhet. Verksamhetsplanen/inriktningen fick godkänt, så även styrelsens förslag på stadgeändring, service-avgift och budget.

Mot slutet av årsmötet hade vi personval, och här blev det en del större förändringar. Patrik Eklund avgick efter 5 år som ordförande och ny blev istället Ulrika Pizzeghello, Växjö (fotot). Även Maria Jonasson och Ari Turunen lämnade styrelsen efter 7 år respektive 5 år och tillkom gjorde istället Stefan Mattsson, Kalmar SK. En plats blev vakant i styrelsen. Stämningen var positiv med tacksamhet för genomfört arbete och tidigare års engagemang, samtidigt som Ulrika med flera såg fram emot att driva och utveckla verksamheten vidare, bl.a. med tanke på nya SDF och Friidrottens Strategi 2025.

Båda revisorerna Leif Karlsson och Arne Lundblad omvaldes. I valberedningen brukar uppdragen rotera mellan klubbarna och nya där blev Wärnamos Per Falkman, Växjös Fredrik Ahlström och Kalmars Suzanne Wiberg. Dessutom kommer Blekinges Rolf Trulsson också bidra, liksom någon från Östergötland, vid årsmötet 2022 är vi ju ett gemensamt distrikt och ska välja en gemensam styrelse.

Ett utförligare årsmötesprotokoll kommer nästa vecka.

Kallelse | Föredragningslista | Röstlängd | Deltagare
Verksamhetsberättelse | Ekonomi 20+21 | Service-avgift
Stadgeändring | Valen | Presentation