Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte
27 mars:
Idag har Svenska Friidrottsförbundet haft digitalt årsmöte och de flesta besluten var på förhand väntade. De två största besluten var godkännande av Friidrottens Strategi 2025 och Stadgeförändringar med anledning av ny regional organisation, som ni kan läsa mer om bland styrelseförslagen.

Några beslut avvek dock från vad man kanske förväntat sig, Ulrika Pizzeghello stod inte med på valberedningens förslag till omval, men blev ändå omvald av årsmötet till ytterligare 2 år i förbundsstyrelsen (FS). Den som istället inte fick plats blev Göteborgs Ulrika Granfors Wellemets.

Motionen om att WA:s och EAA:s ledamöter inte ska vara fullvärdiga ledamöter av FS avslogs i huvudsak, men FS fick ändå motvilligt uppdraget av årsmötet att verka för att de internationella stadgarna ändras på dessa punkter.

När det gäller dopingkontroll vid mästerskapsrekord ändrade sig FS under pågående möte och motionen bifölls med tillägget att det handlar om seniorrekord.

I stadgeändringarna tillkom en liten justering att ledamöter i SDF-valberedningar ska väljas på 1 år istället för föreslagna 2 år enligt stadgemallen.

I övrigt gick årsmötet helt på FS linje, vilket innebär bifall till följande FS-förslag:

  • Tävlingsregler för parafriidrott
  • Uppdragsbeskrivning lekmannarevisor
  • Ändring av startkommando från "färdiga" till "sätt"
  • SM-status införs för: 24-timmarslöpning, traillöpning och veteranklasser på 100 km
  • Nationell tillämpning av regelverket om skor

Och även bifall till följande motioner:

  • Införande av Förbundstidtagningsledare (dock först 2022)
  • Ökad öppenhet och transparens
  • Ändring av hopp- och kastordning vid SM-tävlingar

Avslutningsvis kan nämnas att föreningarnas medlemsavgifter till SFIF höjdes lite och officiellt kunggörelseorgan förblir www.friidrott.se - men man tipsade om att en ny version av hemsidan planeras att lanseras i mitten av april.