Verksamhetsstöd för parafriidrott
5 april:
Är er förening intresserade av att starta upp verksamhet eller rekrytera fler personer med funktions-nedsättningar till friidrotten? Då finns verksamhetsstöd att söka.

Målgruppen ska vara personer med funktionsnedsättning 7 år och uppåt (rörelse-, syn- eller intellektuell funktionsnedsättning) och syftet med stödet är att stimulera föreningen till att utveckla verksamheten för personer med funktionsnedsättning genom ökad kunskap kring parafriidrott.

Några villkor för att få stöd är att tydlig förankring ska finnas i föreningens styrelse, föreningen ska beskriva projektet på sin hemsida, registrera sig på Para-Me samt gå igenom en del utbildningsmaterial beroende på om föreningen nu startar upp eller redan har parafriidrott.

Föreningen kan få 5.000- 30.000 kr för verksamhet under perioden 1 mars - 31 december 2021. Sista ansökningsdag är 30 april.

Eventuella frågor till Svensk Friidrotts projektledare parafriidrott daniel.cortobius@friidrott.se, tel. 070-386 42 54.

Läs mer - Verksamhetsstöd parafriidrott 2021 >>