Arrangera gärna Friidrottsskola i sommar!

11 april:
Trots corona och att det i dagsläget är oklart vilka riktlinjer som kommer att gälla senare under sommaren, så vill Svensk Friidrott ändå uppmuntra föreningarna att planera för att arrangera Friidrottsskolor även sommaren 2021. De föreningar som planerar det får gärna anmäla till SFIF genom att fylla i denna enkät.

Efter fjolårets friidrottskolesäsong skickade Svensk Friidrott ut en enkät till arrangörer där 44 av 50 var "mycket nöjda" med helhetsintrycket på fjolårets upplaga, som upplevts varit bättre än tidigare år, och 23 av 50 hade haft fler deltagare än vanligt.

Allmänt om friidrottsskola
Ett bra sätt att locka till sig nya yngre aktiva / medlemmar är att arrangera en friidrottsskola där man går igenom grunderna inom löpning, hopp, kast och mångkamp för nybörjare, och deras föräldrar. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle för föreningens äldre ungdomar att testa/öva på att vara idrottsledare, och att rent allmänt marknadsföra föreningen/friidrotten på orten.

Upplägget kan variera, ett eller två träningspass dagtid där deltagarna sover hemma, eller läger inkl. övernattning. Då främst under sommarlovet. Man kan också köra ett kortare pass kvällstid under en längre period, vilket kan passa bättre under vår/höst. Eller några helger efter varandra.

Man behöver inte hitta på innehållet själv utan det finns bra deltagarmaterial och arrangörshjälpmedel att läsa igenom och ladda ner eller beställa från friidrott.se, nämligen följande:

  • Att planera, organisera och leda friidrottsskola
  • Välkomstbrev till föräldrar
  • Diplom
  • Affisch

Sedan några år tillbaka har Svensk Friidrott satsat på "landslagets friidrottsskola" i samarbete med sponsorer där arrangörer kan beställa material, ofta med blå-gult landslagstema, att dela ut till sina deltagare och ledare i friidrottsskolan. Både ett baspaket finns och tillvalsprodukter.