www.friskfriidrott.se
7 juni:
Svensk Friidrotts medicinska kommitté har skapat en hälsoplattform www.friskfriidrott.se där de samlat kunskap om långsiktig och hållbar friidrott.

Sidan är riktad till tränare, aktiva och föräldrar och syftar till att ge vägledning om hur hälsa kan uppnås och ge råd om åtgärder om behov skulle uppstå.

Sidan har tagits fram inom ramen för ett forskningsprojekt, KLUB (Kunskap om Långsiktig Utvecklande Barn och ungdomsfriidrott), i ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, Athletics Research Center. Forskningen har haft stöd från Centrum för Idrottsforskning (CIF) och Riksidrottsförbundet (RF).

Det ursprungliga syftet var att skapa en hälsoplattform med information för friidrottande ungdomar i åldern tolv 15 år. Sidan har uppdaterats så att den även inkluderar information för ungdomar i gymnasieålder, samt är under utbyggnad att inkludera hälsoinformation till fler grupper av friidrottare.

Innehållet på hälsoplattformen är baserat på aktuell idrottsmedicinsk forskning eller bäst gällande praktik och är framtagen med hjälp av experter och specialister inom de olika ämnesområdena.

Redaktör: Jenny Jacobsson, Medicinsk koordinator Svensk Friidrott. Leg sjukgymnast. Medicine doktor. Huvudsaklig forskningsinriktning är hälsa och prestation inom friidrott.

På sidan finns en Fakta- och informationsbank om följande:

 • Idrott på ungdomars villkor
 • Träningslära och träningsplanering
 • Funktionsanalys kast
 • Träning kring Pubertet och den kvinnliga idrottaren
 • Kost & sömn (återhämtning)
 • Undvika skador och ohälsa
 • Om smärta och skador
 • Vanliga skadorna inom friidrott
 • Sjukdomar
 • Om Rehabilitering
 • Psykisk ohälsa
 • Akut omhändertagande
 • Trygg idrott
 • Antidoping

Gå in och läs! Tipsa andra ledare & aktiva i din förening. Kanske ordna en lärgrupp där ni tillsammans går igenom delar av detta kunskapsmaterial?