Höstmöte Östsvenska i Värnamo
31 okt:
Lördag lunch till söndag lunch har föreningsledare och distriktsrepresentanter från Blekinge, Småland och Östergötland samlats i Värnamo för ett gemensamt Höstmöte inför det kommande gemensamma Östsvenska Friidrottsförbundet från årsskiftet. Totalt närvarade 37 personer från 16 olika föreningar (deltagarlista).


Agendan var omfattande och med engagerade ledare och många intressanta diskussioner var det periodvis en utmaning att hålla tidsschemat. Vi inledde med bakgrund och syfte med distriktssammanslagningen, olika beslut som tagits på Förbundsårsmöten de senaste åren, samt nämnde de arbetsgrupper vi haft våra tre distrikts i mellan under processens gång.

De nya och större distriktens uppdrag har förtydligats, och mycket av utvecklingsarbetet framöver kommer utgå ifrån Friidrottens strategi 2025, som också presenterades lite kort. Två av distriktets fyra operativa basuppdrag behandlades extra mycket, utbildning och tävling, som både hade en knapp timmes presentation vardera, och därefter en dryg timmas grupparbete där mötesdeltagarna fick välja en av dem och diskutera och besvara ett antal frågeställningar.

Vi hade även en presentation om digitalisering, en föreläsning om Effektiva team genom förtroendefullt samarbete, vi presenterade våra två kommande projekt där det ena handlar om att inventera föreningarnas behov av samarbete och erfarenhetsutbyten och det andra ett Löpprojekt. Helgen avslutades med en presentation av uppdrag för personal och kommittéer samt en ungefärlig bild av den gemensamma ekonomin från 2022.

Mot slutet av möteshelgen hade vi även ett extra årsmöte. Här godkändes de nya stadgarna, till interimsstyrelse valdes Lars Molin till ordförande och ledamöter Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Stefan Mattsson, Ronny Krönvall, Binai Ahmad samt Peter Håkansson. Till interimsvalberedning valdes Fredrik Ahlström till ordförande och ledamöter Per Falkman, Suzanne Wiberg, Rolf Trulsson och Fredrik Nordenberg.

Utförligare minnesanteckningar kommer inom några dagar.