Föreningsövergångar till, inom och från Östsvenska
2 nov:
Förteckningen över alla föreningsövergångar sen 1998 till- inom- och från Småland är nu uppdaterad med karensövergångar 2021 och årsskiftesövergångar 2021/2022 och nu fr.o.m. karens 2021 istället området för Östsvenska.