Var med och forma framtidens friidrott!
26 nov:
Friidrottens Strategi 2025 går kortfattat ut på att friidrotten ska vara attraktiv, hantera vissa framtidsutmaningar och växa på flera plan, och för att lyckas med detta har nio utvecklingsområden identifierats.

Nu skickar Svenska Friidrottsförbundet ut ett paket till alla ca: 1000 friidrottsföreningar i landet med information samt en uppmaning om att bidra med input vad som känns viktigast för just er att utveckla och få stöd kring. Läs gärna på om strategin samt besvara den FÖRENINGSENKÄT som finns.