Mångkampsprojekt i Växjö och lokalt hos er?
19 feb:
Mångkamp är en komplex gren som ställer höga kunskapskrav och en hel del material. En hel del klubbar drar sig därför att träna mångkamp som en gren, då de känner sig osäkra på hur man lär ut och coacher vissa moment av mångkampen. Mångkampen är dock en gren som skapar en väldig allsidig atlet med en bra grund för framtida friidrottande oavsett grenval.

För att stötta klubbarna med detta och ge inspiration, kunskap och trygghet kommer två mångkampsprojekt att bedrivas. Det ena på distriktsnivå med kostnadsfria träffar i Växjö lördagar under våren och det andra på klubbnivå där en elitaktiv/ tränare inom mångkamp mot en avgift åker ut besöker föreningen lokalt med ett arrangemang, teori och återbesök.


Frida Bergvall. Foto: Deca Text & Bild.

Mer om Växjöträffarna/distrikt
Varje lördag vecka 12 19 sker träffar i Växjö kl. 10-12 med träning och viss fortbildning för de närvarande tränarna. Vid ett tillfälle dubbla träningspass och teoretiska utbildningsinslag för både aktiva och tränare. Träffarna vänder sig till aktiva födda 2008 eller tidigare samt deras tränare, och som deltagare kommer man att få en bild av vad som krävs som mångkampare och grundtankar i träningsplanering. Syftet med träffarna är också allmänt att inom grenen mångkamp sprida intresse och öka gemenskapen över åldersgränserna.

Frida Bergvall är projektansvarig (tel. 072-746 96 96, frida.bergvall99@hotmail.com) och träningen bedrivs i samspel med Agne och Tobias seniorgrupp för att få en bild av vart man är på väg. Projektet avslutas i samband med deltagande i Ljungby Mångkamp v.20 (21-22 maj).

Mer om lokala besök/klubb
Under april t.o.m. september erbjuds föreningar att en elitaktiv eller tränare inom mångkamp åker till klubben och arrangerar en träning med barn och ungdomar som vill träna mångkamp. En träff med coacher genomförs också om hur man skall coacha barn och unga i mångkamp. Föreningen ansvarar själv för att deras aktiva & tränare bjuds in.

Efter ca en månad görs ett återbesök för att stämma av med ungdomarna och coacherna hur det gått och vad de mer har för funderingar. I denna träff genomförs även en praktisk träningstävling med poängräkning i olika grenmoment.

Kostnad 5000 kr per träff plus reskostnader. Då ingår det att planera för träffen och genomföra den. Frida Bergvall är projektansvarig även här (tel. 072-746 96 96, frida.bergvall99@hotmail.com)


Frida Bergvall. Foto: Deca Text & Bild.