Rapport från Östsvenska FIFs första årsmöte
27 feb:
Igår kväll genomförde vi vårat första årsmöte, både fysiskt i Växjö inklämt i ISM-helgen och digitalt via Teams. Mötet gick snabbt kl. 18.30-19.30 med nästan enbart presentation och förslag till beslut, inte så mycket diskussioner, kommentarer eller frågor. Deltog gjorde 26 personer, 16 på plats i Växjö och 10 digitalt, 11 olika föreningar var representerade med 13 röster.

Som komplement till detta korta kvällsmöte planerar vi en Östsvenska-kickoff söndagen 8 maj i Växjö där mer utrymme för diskussioner ges.

Nyvalda till styrelsen blev Linda Kjellberg, IF Udd och Monica Randström, Linköpings GIF. I övrigt omvall av Lars Molin som ordförande och ledamöterna Ulrika, Peter, Carl, Marina, Ronny och Stefan. Omval av revisorerna Leif & Arne. Allt i linje med valberedningens förslag. I valberedningen omval Fredrik N. och Per, nyval av Anders Petersson, Växjö LK. Styrelsen fick uppdraget att tillsätta en fjärde och utse ordförande.

Styrelseförslaget om serviceavgift 2022 + 2023 godkändes. Motion 1+2 om DM-avgifter & DM-medaljkostnader avslogs i linje med styrelsens förslag, medan motion 3 om VDM som en endagarstävling bifölls, med tillägget att tävlingskommittén får besluta om grenprogrammet.

Redovisning för 2021 godkändes, dvs Smålands verksamhets-berättelse, bokslut, revisionsberättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Godkändes gjorde även verksamhetsplan och budget 2022.