Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte
26 mars:
Idag har SFIFs Förbundsårsmöte genomförts digitalt. Från Östsvenska representerade Lars Molin, Markus Andersson, Ingemar Hedin, Carl Hedin, Stefan Mattsson, Peter Håkansson, Binai Ahmad, Mikaela Wieslander Mayer, Elizabeth Franklin Nordin och Emma Joabsson.

Bland styrelseförslagen och motionerna finns beslutan redovisade på friidrott.se. I regel gick årsmötet på Förbundsstyrelsens linje. Nämnas kan att det nu blev ett klart ja till samgående med Gång- och Vandrarförbundet och att en ny disciplinnämnd instiftades, samt några förändringar kring Terräng-SM.

När det gäller valet av styrelse blev Johan Storåkers omvald, men inte utan motstånd/osäkerhet då 41 av 109 röstade för att valet skulle bordläggas och avgöras vid ett senare tillfälle. Tre styrelseledamöter avgick och ersattes av nya, och för valberedningen avgick samtliga så där valdes fem nya in.