Höstmöte i Jönköping
16 okt:
I helgen har vi haft Höstmöte med föreningarna på Scandic Elmia i Jönköping från lördag lunch till söndag lunch. Totalt deltog 35 personer varav 25  från 13 olika föreningar och 10 från Östsvenska.

Programmet var välfyllt, på lördagen bl.a. presentation av SDF:s uppdrag, styrelse & personal, SFIFs ungdomskommitté & valberedning, RF-SISUs verksamhet, föreläsning om skadeförebyggande träning, diskussion om utvecklingsinsatser i distriktet samt middag med prat och aktiviter/tävlingar.

På söndagen fick vi en kort rapport från VSM i Kalmar och SM i Norrköping, presentation av Östsvenskas olika kommittéer, nulägesbeskrivning i projekten löpning & parafriidrott, planerade utbildningar 2023 inkl. frågor/diskussion mycket kring digitala möjligheter, och avslutningsvis både presentation och gruppdiskussioner om tävlingsverksamheten 2023 med fokus på DM, men även nya sanktionssystemet nämndes och tänkbara priser till aktiva för att höja statusen på DM.

Utförligare minnesanteckningar kommer inom några dagar.