Intro
Här följer en sammanställning på Smålandsrekorden så långt vi har kommit tillbaka i tiden
På 100 meter har vi funnit anteckningar från 1903, i en handskriven liggare bland Smålands
Idrottsförbunds handlingar på Folkrörelsearkivet i Jönköping
Vi har ändå plockat med äldre resultat som vi hittat i t.ex. DM och i andra skrifter, om dessa är off. 
rekord vet vi inte, därför markeras dessa med en  "gl"  vi ser ändå utvecklingen i grenen,
Givetvis kan det finnas bättre resultat, som vi inte funnit.
Från 1926 finns dock rekordtabeller i Smålands Idrottsförbunds årsböcker,
Vi har hittat många resultat som är bättre än rekorden, men av någon anledning inte blivit godkända.
Det fanns på den tiden många orsaker, kanske hade man rivit en häck,  kanske gjort resultatet utanför 
Smålands gränser t.ex. på SM eller t.o.m. i OS.  Kanske fanns det inte tre klockor vid tidtagningen,
eller var det medvind i kastgrenar, ibland vet vi ingen orsak, det har funnits många konstiga regler.
Ibland har vi funnit godkända resultat i Årsberättelsen, men rekordanmälan saknas.
 
Finns det två datum vet vi bara att resultat är nått på den tävlingen, men inte vilken dag.
 
På ungdomssidan har klasser och redskap ändrats ett antal gånger.
Jag har försökt att få med alla ändringar, alla grenar där rekord slagits finns med, en del gånger har 
det slagits rekord någon enda gång, innan det ändrats igen,
 
En liten berättelse hur det kunde gå till förr i tiden.
Den 9/8 1903 var det i tävling i Jönköping, Erik Frick tävlade då för IFK Malmö och fick tiden 10.8 på 100 m
Nästa helg ställde han upp för Jönköpings AIF i Smålands DM i Anneberg där han vann 100 m på  11.4
och fick smålandsrekord,  notering om rekordet hittade jag i den handskriven liggare som fanns bland 
Smålands IF:s handlingar
På DM vann han även Höjd, Längd och blev 2:a i Tresteg.
Efter detta fortsatte han att tävla för IFK Malmö och hamnade sedan i Stockholm
Vi har inte hittat honom i någon annan tävling i Småland, tydligen var det inte så noga med
klubbtillhörigheten, kanske berodde det på att det var olika distrikt.
 
Om ni hittat något fel så hör gärna av er till mig
 
Kettie Gustavsson