STYRELSEMÖTE 2003-02-14

Protokollsutdrag från styrelsemöte på Scandic Hotel, Elmia i Jönköping 2003-02-14.

Tävlingskommittén

Kontrollanter till DM-tävlingar utsågs:

26.4 Terräng-DM, Nybro Henrik Björkholm
29.5 Stafett-DM, Kalmar Arne Olsson
31.5-1.6 Stora DM, Kalmar Kettie Gustavsson
7.6 Mini-DM, Högby Kettie Gustavsson
18.6 DM 5000m, Jönköping Carl-Gustaf Nilsson, Herbert Jobäcker
27.6 DM 10000m, Nässjö AnnLis Hellsten
26-27.7 Stora VDM, Oskarshamn Kettie Gustavsson

Rapporter från DM-tävlingar:

IJDM 19 och IUDM 17 i Växjö den 11/1
Kontrollant Arne Olsson: Det är inte bra när tävlingdledare är både speaker och prisutdelare. I en stavhoppningsomg missades att det skulle vara skiljehopp för att utse guldmedaljören. Annars en godkänd tävling.

IVDM i Jönköping den 11/1
Kontrollant Göran Graberg: En mycket bra tävling, något färre deltagare än förra året.

IUDM 12 och Mini-DM 11/10 i Jönköping den 1/2
Kontrollant Carl-Gustaf Nilsson: Mycket bra tävling. Kula fungerar bättre på sin nya plats, mycket bra med fyra hopp.

IDM och IVDM 800m, 3000m i Växjö den 1/2
Kontrollant Arne Olsson: Kul med så många veteraner på långloppet. Trots att Eksjö Södra hoppade av funktionärsbiten sent funkade tävlingen bra för andra klubbar tog sitt ansvar.

IUDM 15/14/13/12 och Mini-DM (800m, Stav, Tresteg) i Växjö den 9/2
Kontrollant Arne Olsson: Många starter och en mycket bra tävling.

Ungdomskommittén

GM 22-23 mars: Sovplatser är bokade, mat får man ordna med själv. Bussar från olika platser av distriktet diskuterades. Uttagning sker efter IUDM i Växjö den 1 mars.

Utbildningskommittén

Höstens kurser är genomförda och deltagarantalet har varit bra. Lite nedgång när det gäller cirkelstudietimmar (3068 timmar är redovisade). Glöm inte att redovisa era cirklar snarast efter genomförd sådan.

Veterankommittén

Inbjudan till VVM i Puerto Rico har kommit och sista anmälningsdag är 15 mars. Stip-gränser för medalj på VDM kan diskuteras, beslut senare.

Statistikkommittén

Resultat utan vindmätning kommer ej längre att godkännas i statistiken utan dessa kommer att hamna "under strecket". Vad gäller 12 år o.y är det ej bestämt ännu.

Anläggningskommittén

En läktare kommer att byggas i Villstad.

Finanskommittén

Budget för kommande 15 månader genomgicks och förslag kommer att föredras på årsmötet.