STYRELSEMÖTE 2003-02-15

Protokollsutdrag från konstituerande styrelsemöte på Scandic Hotel, Elmia i Jönköping 2003-02-15.

Styrelsens konstituering

Styrelseposterna fördelades som följer: Sven-Bertil Ritheim (ordf) vald av årsmötet, AnnLis Hellsten, Oskarshamn (v. ordf och protokollsekreterare), Hans Fagher, Värnamo (kassör). Övriga: Jan Svensson, Huskvarna, Carl-Gustaf Nilsson, Kalmar och Henrik Björkholm, Kalmar.

Val av kommittéer

Val av ordförande till kommittéerna: Sven-Bertil Ritheim (finans), Hans Fagher (anläggning), Arne Olsson (utbildning), Carl-Gustaf Nilsson (tävling), AnnLis Hellsten (veteran), Kettie Gustavsson (statistik). Varje ordförande skall snarast lämna sina uppgifter om sina kommittémedlemmar till Herbert Jobäcker.

Val av representanter till FC Växjö

Från Smålands FIF valdes: Sven-Bertil Ritheim, Hans Fagher och Arne Olsson.

Val av representanter till DF-stämman i växjö den 12 april

Följande ombud valdes: Sven-Bertil Ritheim, Arne Olsson och Jaan Eidevåg.

Val av ombud till SFIF:s SF-möte

Ombuden utses i höst.

Ekonomiska ersättningar

Beslut: Att resa med egen bil ersätts med 16,-/mil (gällande normer). Ersättning för telefon ersätts efter företedd räkning med 1000,- till ordföranden och 800,- till övriga ledamöter.

Val av ombud gentemot Svenska Friidrottsförbundet

Tävlingsombud TO Carl-Gustaf Nilsson
Statistikombud SO Kettie Gustavsson
Utbildningsansvarig UA Arne Olsson
Ungomsombud UO Henrik Björkholm
Veteranombud VO AnnLis Hellsten
Kanslipersonal KP Herbert Jobäcker

Val av ombud gentemot Smålands Idrottsförbund

Till ombud valdes: Arne Olsson (utbildningsledare), Henrik Björkholm (ungdomsledare) och Jan Svensson (barnidrottsansvarig)

Kalendern

Beslut: Kalendern skall utges som tidigare och omslagsbilden skall vara Kristian Pettersson. Kostnaden oförändrad 25,-.

Annonskostnad enligt följande:

Helsida 500,- (förening) 900,- (företag)
Halvsida 250,- (förening) 450,- (företag)