STYRELSEMÖTE 2003-05-06

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Växjö 2003-05-06.

Skrivelser

Protokoll från Smålandsidrottens årsstämma. Ur detta kan nämnas att Kettie Gustavsson tilldelats Smålands IF:s guldmedalj för 35-årigt föreningsarbete.

Inbjudningar

FC-konferens den 4-5/8. Arne Olsson åker.
Ledarutbildning 14-17 år den 10-12/10 på Bosön. Fredrik Ahlström ser ut 6 st från Småland.

Tävlingskommittén

Glädjande med en ökning av antalet anmälda lag till DM och UDM för klubblag.

Rapporter från DM-tävlingar:

Arne Olsson om DM 15/14/13 i Växjö den 1/3: Bra arrangemang och många ungdomar. Tråkigt att det är alldeles för många som tävlar utan tävlingsdräkt.

Henrik Björkholm om DM i terräng arrangerat av Glasrikets RC i Nybro den 26/4: Ca 200 deltagare från 30 föreningar. Bra arrangemang och utslagsgivande bana.

Till kontrollant för UDM 14/13 i Villstad utsågs Jan Svensson.

Rapport från FC Växjö

Fredrik Ahlström informerade om friidrottsuniversitet i Växjö som startar hösten 2003.

Fredrik har blivit utsedd till grengruppchef för mångkamparna i landslaget. Han tillträder tjänsten den 1 oktober 2003.

Ungdomskommittén

Vid GM 13/14 i Göteborg blev Småland trea. 95 ungdomar deltog. GM i höst blir i Vellinge, Malmö. Hans Fagher kollar datum och plats för 17-årsmatchen.

Utbildningskommittén

Arne Olsson rapporterade om god ekonomi samt om genomförda och kommande kurser. För hösten 2003 är inplanerat ungdomstränarutbildning 10-14år steg 2 i Växjö, som dock är flyttad till den 17-18/10. Ungdomstränarutbildningen 14-17 år är ej klar vad gäller omfång och plats.

Ledardagar i Ronneby 7-8/11. Föreläsare är bokad och klar.

Veterankommittén

Veterancupen har startat upp i.o.m terräng-DM. Planeringen vad gäller Stora VDM, som kommer att köras under en helg, är i full gång. Göran Graberg håller på att upprätta Smålandsrekord för veteraner inomhus.

Ekonomiförvaltning

Hans Fagher redogjorde den ekonomiska ställningen, budgeten är under kontroll.

Barnombud

Jan Svensson tycker att tävlandet går allt längre ner i åldrarna, kan detta vara bra? Dessutom ansågs anmälningsavgiften på en del tävlingar vara alldeles för hög.

Statistikkommittén

Ny ledamot som kommer att hålla i statistiken för ungdom 12 år och yngre är Ove Pettersson, Bottnaryd.