STYRELSEMÖTE 2003-05-06

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Växjö 2003-07-01.

Skrivelser

Utvärdering av Stora DM och brev från Ann Axelsson remitterades till tävlingskommittén.

Rapporter

Rapport från mötet "tunga ledare i Småland". Vi ska inventera alla 13 till 17-åringar i Småland och detta delegaras till klubbnivå. Rapportskrift sänds ut med nästa utskick.

Den 21-23/11 är det tränarföreningsforum i Växjö, vilket är värt att notera.

Tävlingskommittén

Rapporter från DM-tävlingar

Stafett-DM i Växjö 29/5: Inget att kommentera förutom att det är viktigt att DM kommer i första hand. (Kontrollant: Arne Olsson)

Stora DM i Kalmar 30/5-1/6: Fint väder, gott om funktionärer, dock mycket lång väntan på medaljer ett tag. Sammanslagning av klasser fungerar inte så bra. Prisutdelning under dag 2 mycket bra. Tävlingskommittén fick i uppdrag att utvärdera rapporten för att genomföra eve regeländringar och klassindelningar. (Kontrrollant: Kettie Gustavsson)

DM 5000m i Jönköping 18/6: Två heat, det tog lång tid innan resultatlistan kom varför prisutdelningen blev mycket försenad. Även andra omständigheter gjorde att det blev en förmörkad tävling. (Kontrollant: Carl-Gustaf Nilsson)

DM 10000m i Nässjö 27/6: Fungerade mycket bra. (Kontrallant: Carl-Gustaf Nilsson)

Till kommande DM-tävlingar utsågs kontrallanter

UDM 14/13 i Villstad 9-10/8: Henrik Björkholm

DM i Halvmarathon (arr: UF Contact/IF Udd) 24/8: Carl-Gustaf Nilsson

DM 3000m/2000m i Eksjö 31/8: Carl-Gustaf Nilsson och Sven-Bertil Ritheim

UDM och Mini-DM i mångkamp i Tranås 14/9: Jan Svensson

Lag-DM i Villstad 20/9: Sven-Bertil Ritheim och AnnLis Hellsten

Lag-UDM i Värnamo 21/9: Sven-Bertil Ritheim

DM i mångkamp i Villstad 4-5/10: vakant

DM i marathon i Växjö 18/10: Tommy Ursby

Ungdomskommittén

PM om Götalands kommer så snart inbjudan från IK Finish erhållits. Det är fortfarande oklart vilket datum 15-17 årsmatchen går.

Utbildningskommittén

Utbildningen 14-17 år den 22-23/11 är flyttad till någon gång våren 2004. Funktionärskurs med Mats Karlsson i Hovslätt den 11/10. I övrigt enligt kalendern. Studietimmar fram tom maj ligger på +400 jämfort med i fjol.

Finanskommittén

Sven-Bertil Ritheim ska försöka få företag att ge ut sipendier till duktiga friidrottsungdomar.

Ekonomiförvaltning

Budgeten är i stort under kontroll men vissa poster har stuckit iväg. Det gäller för alla att tighta till verksamheten så att den blir anpassad till budgeten.