STYRELSEMÖTE 2003-10-08

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Vetlanda 2003-10-08.

Skrivelser

Götalandsregionen har årsmöte i Hovslätts IK:s klubbstuga den 18/10. S-B Ritheim representerar förbundet.

Rapporter

Eksjö Södra tänker söka "Stora SM" 2007. Styrelsen ställer sig bakom deras ansökan.
AnnLis rapporterade från uppaktningen av Carolina Klüft i Växjö. Blommor och en check på 10000kr överlämnades från förbundet.
Beslut fattades om följande: Guld i OS, VM och EM för seniorer ger 10000kr; Guld i VM och EM för juniorer ger 5000kr och för guld
i SM för seniorer ges 2000kr. Eventuella övriga ersättningar beslutas av styrelsen.

Tävlingskommitté

Rapporter från DM-tävlingar:

VDM i Oskarshamn den 26-27/7 (Arr: Oskarshamn, Högby):Fint väder och en hel del deltagare, dock få kvinnor. Bra tävling men lång beroende på att många deltog i nästan alla grenar. Plus för manuell tidtagning utöver eltid. (Kontrollant: Kettie Gustavsson)

UDM 14/13 i Villstad den 9-10/8: Mycket bra tävling som alla var nöjda med. En miss i diskus (diskusen var ej invägd före tävlingen) gjorde att att nytt smålandsrekord ej kunde godkännas. UDM var inlagt i "Kräftspelen", trots det upplevdes tävlingen som ett DM vilket ger plus åt arrangören. (Kontrollant: Henrik Björkholm)

DM och VDM i halvmarathon i Blekinge (Arr: Contact och Udd): Tävlingen och banan finns inget att anmärka på, men det runt om fungerar inte så nästa år läggs tävlingen i Småland. (Kontrollant: Ingvar Lundberg)

JDM och UDM-tävlingar på 3000m och 2000m i Eksjö den 31/8. Mycket bra tävlingar. (Kontrollant: Carina Axelsson)

UDM 13/12 och Mini-DM i mångkamp den 14/9 i Tranås: Bra arrangemang förutom att man gjort en sammanslagning i höjd som gjorde att tävlingen pågick i närmare 2½ timma. (Kontrollanter: Carl-Gustaf Nilsson och Jan Svensson).

Lag-DM Final i Villstad den 20/9: Ett mycket bra arrangemang. Några missar som kastburens vinkel, missad eltid i första loppet och för lite vatten i vattengraven. (Kontrollanter: AnnLis Hellsten och Jan Svensson)

Lag-UDM Final i Värnamo den 21/9: Arrangemanget fick med beröm godkänt. (Kontrollant: Greger Melin)

Ingen kontrollant fanns på plats vid Mångkamps-DM i Villstad den 4-5/10 men enligt utomstående rapporter gick allt bra.

Ungdomskommitté

Henrik Björkholm rapporterade från GM. Någon gemensam resa kunde inte genomföras då IK Finish gått ifrån den muntliga avtalet att inte starta tävlingen före middag. Första start var kl 10.00 och tyvärr blev det så att en deltagare inte kunde ta sig till Malmö. Medaljmässigt blev GM ett fall framåt men poängmässigt gick det bakåt.

Utbildningskommitté

Ekonomin ligger på plus.Bidrag söks både för ledare 20-30 år och under 20 år. Kurserna går bra med bra deltagarantal. Funktionärskus i Jönköping har 14 anmälda, u-tränarutbildning i Växjö 26 anmälda och barnledarutbildning i Villstad har 17 anmälda. Till ledarlagarna i Ronneby kommer förbundskapten Ulf Karlsson.

Veterankommitté

AnnLis sammanställer veterancupen så snart DM i marathon avgjorts. Göran Graberg sammanställer Smålandsrekord inomhus för veteraner. Kommittén kommer motionera om att Viktkastning tillkommer på DM då det finns på SM.

Anläggningskommitté

Det finns en del som behöver göras på smålandsarenorna, men då kommunerna många gånger har dålig ekonomi är det svårt. Föreningarna kan trycka på kommunerna samt be om hjälp av förbundet. RF bidrar med anläggningspengar.

Barnombud

Jan Svensson rapporterade om att man på TAIF-spelen kört en trekamp där alla får diplom istället för att ge ut guld, silver och brons.

Finanskommittén

Sven-Bertil Ritheim håller på att arbeta fram en riktlinje mellan företag-förbund. Besöker föreningarna runt om i distriktet och försöker även få in 2000kronan.

Ekonomiförvaltning

Budgeten för 2003 gicks igenom och det mesta hålls, dock drar stipendier iväg och detta är ju bara positivt. Vi glädjs med våra medaljörer. Hans Fagher och Herbert Jobäcker skall ta fram ett förslag på hur vi i stället för 2000kronan ska få in dessa pengar som kommer att presenteras på ledardagarna för diskussion. På grund av det långa verksamhetsåret så lutar det åt ett minus på 40 000kr.

Statistikkommittén

En del resultatlistor är fortfarande undermåliga när det gäller information till statistikerna. Tänk på att vid manuell tidtagning skall tiden anges med en decimal (tex: 10.08 blir 10.1).

Hemsida

Information runt tävlingarna, fram för allt DM-tävlingar tas tacksamt emot så det inte blir så formellt.

Kansliförvaltning

Beslut: Årsmötet 2004 blir i Växjö den 6/3. Hans Fagher bokar.