Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2004-03-06

Plats: Hotel Teaterparken, Växjö

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim, omvald ordf., Hans Fagher, Jan Svensson, Arne Olsson, Herbert Jobäcker och Ove Davidsson, Pamitha Davidsson.

§ 1 Mötets öppnande

Sven-Bertil Ritheim förklarade detta konstituerande mötet öppnat.

§ 2 Styrelsens konstituering

Styrelseposterna fördelades enligt följande: Ordförande: Sven-Bertil Ritheim, Bottnaryd. Kassör: Hans Fagher, Värnamo. Hans Fagher blev även utsedd till vice ordförande. Protokollssekreterare: Henrik Björkholm, Kalmar. Övriga: Arne Olsson, Hovmantorp, Jan Svensson, Huskvarna, Carl-Gustaf Nilsson, Kalmar och Zanne Bogeman, Bottnaryd.

AU består av: Sven-Bertil Ritheim, Hans Fagher, Arne Olsson, Carl-Gustaf Nilsson samt Herbert Jobäcker.

§ 3 Behörighet att teckan Smålands Friidrottsförbund

Till behörig att var för sig teckna Smålands Friidrottsförbund mot såväl post som bank valdes: Sven-Bertil Ritheim, Bottnaryd, Hans Fagher, Värnamo och Henrik Björkholm, Kalmar.

Denna paragraf förklarades härmed omedelbart justerad.

§ 4 Val av kommittéer

Val av ordförande för kommittéerna: Finans: Sven-Bertil Ritheim. Anläggning: Hans Fagher. Utbildning: Arne Olsson. Tävling: Carl-Gustaf Nilsson. Veteran: AnnLis Hellsten. Statistik: Kettie Gustavsson. Ungdom: Henrik Björkholm.

§ 5 Val av representanter till FC Växjö

Följande från Smålands FIF valdes: Sven-Bertil Ritheim, Hans Fagher och Arne Olsson.

§ 6 Val av ombud till DF-stämman i Jönköping den 17/4

Följande ombud valdes: Sven-Bertil Ritheim, Ingrid Bjelm och Zanne Bogeman.

§ 7 Val av ombud till Svenska FIF:s SF-möte

Följande valdes att representera Småland vid SF-mötet i Karlstad den 26-28 mars Kl 14.00: Sven-Bertil Ritheim, Bottnaryd, Kettie Gustavsson, Skruv, Ove Davidsson, Alvesta och Pamitha Davidsson, Alvesta.

§ 8 Ekonomiska ersättningar

Beslut: Att resa med egen bil ersätts med 16,-/mil (gällande normer). Ersättning för telefon ersätts efter företedd räkning med 1000,- till ordföranden och 800,- till övriga ledamöter.

§ 9 Val av ombud gentemot Svenska Friidrottsförbundet

Tävlingsombud (TO): Carl-Gustaf Nilsson
Statistikombud (SO): Kettie Gustavsson
Utbildningsansvarig (UA): Arne Olsson
Ungdomsombud (UO): Henrik Björkholm
Veteranombud (VO): AnnLis Hellsten
Kanslipersonal (KP): Herbert Jobäcker

§ 10 Val av ombud gentemot Smålands Idrottsförbund

Följande ombud valdes:

Utbildningsledare: Arne Olsson
Ungomsledare: Henrik Björkholm
Barnidrottsansvarig: Jan Svensson

§ 11 Kalendern

Beslut: Att kalendern skall utges som tidigare och att omslagsbilden i år skall vara Carolina Klüft, Växjö.

Kostnad: 30,-. Annonskostnader enligt följande:

Helsida för förening: 550,-. För företag: 900,-.
Halvsida för förening: 300,-. För företag: 450,-.

§ 12 Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall äga rum den 18 maj Kl 18.00 på Vrigstad Värdshus. Mötesvärd: Arne Olsson.

§ 13 Övriga frågor

a) Herbert Jobäcker tog upp frågan om att vi måste tänka på att någon ny att sköta kansliarbetet då han med ålderns rätt kan dra sig tillbaka. Han meddelade att han tar ett år i taget. Han uppmanade att styrelsen är observanta på denna situation.

b) Beslöts att till inventering av klubbarna skall avsättas 5000,-.

c) Pressrelease till tidningarna ordnar Sven-Bertil Ritheim.

d) Beslöts att inköpa jacka att användas vid representation. Hans Fagher skall ordna detta.'

§ 14 Mötets avslutande

Då inget mer fanns att behandla förklarade ordföranden mötet avslutat Kl 14.30.

 

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson
mötessekreterare