Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2005-06-27

 

Plats: Hos Tommy Ursby

Närvarande: Hans Fagher, Arne Olsson, Zanne Bogeman, Ove Davidsson, Anders Andersson, Herbert Jobäcker, Kettie Gustavsson, Tommy Ursby, Ingela Nilsson från § 10;s mitt samt AnnLis Hellsten

Henrik Björkholm förhindrad

§   1.                Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Hans Fagher öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

§  2.                Protokolljustering

Protokoll från 17 april justerades. Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten.

§  3.                Skrivelser

Information Folkspel: Bingolotto lever vidare, ny programledare Rickard Olsson.

Information från Smålandsidrotten genomgicks och lades till handlingarna, likaså protokoll från Smålandsidrotten daterad 1 mars.

SDF-anslaget noterades med ett minus på 18000 mot föregående år.

Tackkort från familjen Sandberg för krans vid begravningen av Gösta Sandberg f d ordförande i Smålands IF.

Skrivelse från RF angående avstängningen av dopade Tommy Forsgren, Jönköping.

Herbert Jobäcker har vidare befordrat en enkät från Svenskan angående åldersförändringar. Föreningarna står för svaren direkt till Svenskan.

§  4.                Inbjudningar

Till Götalandsmästerskapen 13-14 år i Lidköping 10-11 september.

Till Distriktsmatch Skåne – Småland – Själland 17 september i Ystad.

Till ungdomsråd 18 – 21 augusti i Helsingborg

§  5.                Rapporter

Ingår i §3 och 6.

§   6.                Nyanställda i Svenska Friidrottsförbundet

Hans Fagher rapporterade och informerade om nyanställningarna på Svenska Friidrottsförbundet. Det ser mycket bra ut.

§   7.                FC:et Ingela Nilsson

Ingela Nilsson tackade för allt stöd under sjukskrivningstiden. Hon har varit mycket trött men känner sig nu bättre och har börjat arbeta i dag. Tar först itu med att beta av mailen. Hon har skickat andra på föreningsbesök så den sidan har fungerat mycket bra.

Projekt Kick off 2006 nya tränare till våren 2007 arbetas med, resultatet kommer senare. En arbetsgrupp bestående av tio personer från småland/blekinge är tillsatt där Ingela Nilsson är ansvarig.

§   8.                Smålands IF:s årsmöte

Representant var Henrik Björkholm. Det var första gången som vi inte var tre närvarande på detta möte. Då Henrik Björkholm ej var närvarande på styrelsemötet så läste vi ur protokollet och lade detta till handlingarna.                                                                                     

§   9.                Projekt höstens regionmöte

Hans Fagher presenterade datum för detta två dagars arrangemang 21-23/10. Inbjudan kommer. Vi kommer att ställa upp på detta men lägger tonvikten på våra egna ledardagar.

§  10.                Tävlings- och veterankommittén

Rapporter från tävlingar:

AnnLis Hellsten rapporterade från DM i halvmaraton i Vimmerby. Bra sekretariat och resultatgivning. Banan bra, vattenkontroll vid varvning var osynlig, många löpare fick springa tillbaka och ta sig en mugg. Jag fick även rycka in som flaggvakt där då folk stod i vägen för markeringarna, ett skarp hörn att runda. En del löpare efterlyste åldersmarkering på ryggen. Prisutdelning utmärkt.

Carl-Gustaf Nilsson rapporterade från Stafett-DM i Växjö 28 maj. Inget att kommentera förutom att det är viktigt att själva DM kommer i första hand

Rapport DM 1500m i Jönköping. Kontrollant Herbert Jobäcker: Tävlingen sköttes bra. Tradition med 1500m i Jönköping. Starka löpare i seedade heat.

DM JDM UDM 17,15 samt VDM i grenar enligt kalendern. Arrangör Eksjö Södra, kontrollant Göran Graberg. Ett bra genomfört arrangemang.

Stora VDM, JDM och UDM 17, 15 i Oskarshamn 18-19 juni. Kontrollanter Gösta och Kettie Gustavsson: Fint väder, bra funktionärer, dock något unga flickor i längd, Ingela Nilsson fick rätta till misstagen där.

Det klagades på att alla långa kast inte mättes första dagen men enligt regelboken är detta ej något fel. Kasten mättes dock dag två. Prisutdelning dag två var mycket bra, men dag ett blev det rörigt med 110 prisutdelningar samt alla dessa olika medaljer. Som kontrollant blir man alltid väl mottagen i Oskarshamn. På kvällen var det kamratmåltid på båten vid Badholmen. Mycket trevligt.

22/6 5000m i Jönköping. Tre heat. Kontrollanter Allan Henriksson och AnnLis Hellsten. Mycket bra genomfört men också mycket sent på kvällen.

Se Herbert Jobäckers lista angående starter och Erik Walls poäng.

Glöm inte att komma med synpunkter på ledardagarna angående årets DM:n.

OBSERVERA att max tre grenar/dag gäller på UDM 6-7 aug enligt styrelsebeslut i dag.

DM klubblag final i Wärnamo se resultat kavalomgång

Tävlingarnas standard är på väg att minska, så får ej ske. Funktionärer kommer inte i tid, går mitt i tävlingen, resultatlistor sena, tidsprogram kommer sent, inbjudan saknas i vissa fall mm. Arne Olsson och Ingela Nilsson fick i uppdrag att utbilda på ledardagarna.

Veteranansvarig Ronny Krönvall arbetar just nu med veterancupen. Glöm inte att sända honom resultat listor från aktuella tävlingar. Glöm inte att det finns en veteransida länkad till Småland.

AnnLis Hellsten fick i uppdrag att utse resterande DM kontrollanter.

§ 11.                Ungdomskommittén

Ingela Nilsson och Zanne Bogeman rapporterade om det aktuella ungdomsprojektet där båda är representerade. De rapporterade även om inbjudan till ungdomsrådet 18-21/8 där Småland representeras av Therese Sandberg, Lekeryd Svarttorp samt en vakant plats. Då det gäller distriktsmatchen och övrigt gällande denna kommitté kallar Hans Fagher till telefonmöte 30/6. Herbert Jobäcker ser till att Henrik Björkholm och Christer Persson får material angående detta. 

§  12.                Utbildningskommittén

Arne Olsson rapporterade att ekonomin är under kontroll. Han ber härmed föreningarna att inte glömma betala fakturan på utbildning när handslagspengarna har kommit. VIKTIGT!

Tillägg till vårens kurser: Lessebo funktionärsutbildning steg 2   kväll 1 20/4  17personer, Växjö teknikkurs 23/4  19personer.  Lessebo funktionärsutbildning steg 2  kväll 2  27/4  16pers.

Skruv  planeringsdag  15/5  20pers.

Höstens kurser är klara, inbjudan ut 6-7 veckor före aktuell kurs. Inbjudan till ledardagarna ut v 38. Priset är detsamma som tidigare. Alla ansvariga i kommittéerna ser till att deras anmälningar kommer Arne Olsson tillhanda. Kurslitteraturen höjs med 10kr. Studietimmarna är på nedgång. Bevaka och skicka in era studiecirklar till SISU.

§ 13.                Hemsidan Smålands friidrott

Sköts ypperligt av Stefan Carlsson.

§  14.                Anläggningskommittén

Hans Fagher rapporterar att en arena är på gång i Ljungby. Även Habo kan ha en på gång enligt Anders Andersson. Svenska FIF försöker påverka kommunerna i Sverige att satsa på friidrotten. Jönköpings kommun har fått ett sådant brev.

§  15.                Statistikkommittén

Kettie Gustavsson meddelar att allt är under kontroll men att försöken i att hitta en ny statistikförare för tre flickklasser har misslyckats varför Kettie Gustavsson tar dessa själv året ut.                                                                                      

§  16.                Finanskommittén

Hans Fagher har bokfört per den 22 juni och budgeten ligger då på 30000 minus. Men då det är flera oredovisade långlopp så är ekonomin under kontroll.

§  17.                Energikampen

Hans Fagher och Herbert Jobäcker har hållit i detta och kvalificerade lag blev Hovslätt P15, IFK Växjö F15, Högby IF P13 samt Wärnamo SK F13.

§  18.                Studieresa

Hans Fagher försöker hitta något lämpligt arrangemang att besöka, gärna någon udda sport för att se hur de arrangerar. Lämpligt datum 1-2 oktober.

§ 19.                Information/kommunikation

Försök hålla detta på en lagom nivå så vi ej dränks i papper,  gäller både elektroniskt och naturellt.                                                                                       

§ 20.                KP Herbert Jobäcker

Allt under kontroll.

§ 21.                Övriga frågor

Kettie Gustavsson meddelar att den saknade resultatlistan från JDM 1919 äntligen har funnits. Detektiv och finnare var Ronny Magnusson. STORT TACK. Kettie Gustavsson meddelar att Gösta och hon även har börjat göra en lista över DM i terräng.

Angående Mimi- LM arena så kommer Alvesta att arrangera detta i kronobergs län. Vem arrangerar i Jönköpings län. Anders Andersson kollar med Lekeryd Svarttorp.

§ 22.                Nästa möte

Förmodligen under studieresan 1-2 oktober.

§ 23.                Mötets avslutning

Hans Fagher avslutade mötet och vi tackade värdfolket för den utsökta maten.

 

Vid protokollet:                                                          Justeras:

 

…………………………………. ………………………………………..

AnnLis Hellsten                                                         Hans Fagher