Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2005-10-09

 

Plats: FC Växjös kansli

Närvarande: Hans Fagher(HF), Arne Olsson(AO), Zanne Bogeman(ZB), Ove Davidsson(OD), Anders Andersson(AA), Herbert Jobäcker(HJ), Kettie Gustavsson(KG), Tommy Ursby(TU), Ronny Krönvall(RK)( Ingela Nilsson  och Cai Bolö tom § 7) samt AnnLis Hellsten(ALH)

Henrik Björkholm och Stefan Carlsson förhindrad

 

§   1.                    Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Hans Fagher öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen godkändes.

§  2.                     Protokolljustering

Protokoll från 27 juni justerades. Till dagens protokollförare valdes AnnLis Hellsten.

§  3.                    Skrivelser

Information från Smålandsidrotten genomgicks och lades till handlingarna, likaså protokoll från Smålandsidrotten daterad 18 augusti.

Angående SDF-anslaget vill Svenska Friidrottsförbundet ha in årsberättelser från 2003/2004 för att sedan avgöra om bidraget för administration och utbildning ska återinföras.

Götalandsregionen håller föreningsmöte samt årsmöte i Vrigstad 23 oktober. Beslut att: Arne Olsson representerar styrelsen vid detta möte.

§  4.                    Inbjudningar

Svenska Friidrottsförbundet inbjuder till regionmöte (småland, skåne, blekinge) i Växjö 21-22/10. HF håller i inbjudan till föreningar.

Inbjudan till Smålandsidrottens årliga SDF i Ronneby 28-30/10. Beslut att: Ove och Pamitha Davidsson representerar oss.

Inbjudan till Förbundsdomarutbildning i Göteborg 19-20 november. Inbjudan har gått ut till föreningarna.

Växjö Löparklubb har inbjudit oss till deras 20 årsjubileum på Quality Hotel i Växjö. Beslut att: Ove och Pamitha Davidsson närvarar vid jubileet. Svar på Växjö LK:s frågor.

Beslut: Smålands Förtjänstnålar kommer i framtiden att delas ut på vårt årsmöte.

Angående rekord på långa lopp tex 24timmars lopp så kan vi ej upprätta sådana då läkare avråder till extrema kraftansträngningar.

Anna Linner projektanställd på svenskan kommer till ledardagarna i Värnamo. Vi vill härmed påminna föreningarna om att anmäla sig till Värnamo där vi även får lyssna till Troed Troedssons framtidsvisioner.

Vi har fått en inbjudan till Svebi konferens i Växjö 23-24 november. Ingela Nilsson går på denna.

§  5.                    Rapporter

HF rapporterade från Svenskans konferens i Finland. Han anser att nuvarande ”besättning” på Förbundet fungerar mycket bra.

Efter rundgång bland styrelsen så ser man att smålands friidrottsförbund rullar på. HF rapporterade att vår jubileumsskrift bara haft positiv PR med sig.

§   6.                    Svenska Friidrottsförbundet

Se § 5

§   7.                    FC:et Ingela Nilsson

Projekt Kick off 2006 nya tränare till våren 2007 hade möte i Göteborg under finnkampen och arbetet fortskrider. Arbetsgruppen bestående av tio personer från småland/blekinge där Ingela Nilsson är ansvarig arbetar med att få med folk på våra kurser. Det är svårt för ”unga ledare” att komma igång. Vita fläckar måste bearbetas. Kurserna fungerar mycket bra, till kursen 29/10 kommer antalet deltagare förmodligen att hamna på runt 50 st. Västervik kommer att få nya banor 2007 hur de kommer att se ut vet vi ej ännu. Stefan Fredriksson, Södra Vi och Mikael Johansson, Oskarshamn är kontaktmän angående detta. Cai Bolö som nu jobbat på FC Växjö i ett halvår tycker det fungerar bra, han kommer att kontrollera 2000kr listan när föreningar vill boka in sig på lördagstiderna i tipshallen. Ingela Nilsson har precis fått klart med de lördagar som hallen är tillgänglig för andra föreningar, se Smålands FIF:s hemsida. Hon ber också om svar på förfrågan om vem i klubben som är utbildningsansvarig. Utse detta snarast. 

§   8.                    Projekt – ledarkonferens 11-12/11

Arbetet fortskrider se § 4                                                                       

§   9.                    Projekt höstens regionmöte

Se § 4

§  10.                    Tävlings- och veterankommittén

Beslut: Styrelsen beviljar anstånd till dec månad för IFK Växjö för ej betalade sanktioner och beviljar sanktion för sökta tävlingar 2006

Rapporter från tävlingar:

Kettie och Gösta Gustavsson var kontrollanter i Högby 13 juli. Mycket bra tävling men få DM starter

30-31 juli i Villstad, kontrollant Thomas Borglin: ett mycket bra arrangemang men få DM-starter.

6/8 i Nässjö kontrollant Thomas Karlsson: det bästa arrangemanget någonsin, bra deltagarantal, bra funktionärer. Det enda minuset blev efteråt och gällde resultatlistan (HJ;s kommentar).

7/8 saknades kontrollant i Eksjö men AA rapporterade att det fungerade också mycket bra men det var färre deltagare där.

3-4/9 mångkamp i Skruv, kontrollant dag 1 Carl-Gustaf Nilsson, dag 2 Göran Graberg. Skruvs IF är känd som en duktig och kompetent förening att arrangera tävlingar – så också denna gång. Bra deltagarantal i de yngre klasserna men sämre i de äldre förutom den manliga seniorklassen där IK Sisu gladde med flera deltagare.

17/9 UDM klubblagsfinal i Kalmar. De arrangerande klubbarna Kalmar SK, Högby IF och FIK Färjestaden gjorde en fullvärdig insats. Tidsprogrammet kunde kanske ha komprimerats lite och prisutdelningsceremonin blev lite rörig. Kontrollant var Carl-Gustaf Nilsson.

18/9 DM final Klubblag i Värnamo där Tommy Ursby var kontrollant. Tävlingen var mycket bra förberedd och även genomförd. Den enda smolk i bägaren blev första loppet som ej fick eltid. Tekniskt fel pga att ett testlopp ej gjordes. Detta kommer inte att upprepas. Vädret var ej på sitt bästa humör. Smådugg och blåst under hela tävlingen. Sammanfattning: Ett stort tack till WSK med alla sina erfarna funktionärer. Inget juryingripande behövdes. Nu återstår bara Marathon i Växjö där Tommy Ursby kontrollerar.

Veteranansvarig Ronny Krönvall arbetar just nu med veterancupen som sammanställs efter marathon. Castorama för veteraner kommer att diskuteras på ledardagarna. Beslut: Att Ove Davidsson gör en intervju med Nils-Bertil Nevrup.

Fråga: Kan man anta rekord utifrån resultatlistan utan avsedd blankett? Frågan utreds.

§ 11.                    Ungdomskommittén

ZB rapporterade från GM 13-14 år Lidköping. Bra tävling. Största strulet var maten, fanns ej tid till att äta. Övernattningen ok. Ledarträffen låg långt bort från adepterna varför en del ledare ej kunde deltaga. Uttagning och PM kommer i framtiden att ske på nätet kolla därför alltid  Smålands hemsida. UK är inne på att ändra reglerna till nästa säsong så det blir lika för hela GM. O D tar med detta till årsmötet i Vrigstad. Småland vann hela tävlingen men Skåne som vann stafetten fick en jättepokal vari ligger rättvisan med detta. H J ordnar diplom till de föreningar som hade ungdomar med.

I N rapporterade från distriktsmatchen. All heder åt de ungdomar som var med. Det borde vara mycket mer runt om samt att inbjudan är ute i god tid. Nästa års arrangör är Småland.

Energikampen. Mycket positivt från de som deltog

§  12.                    Utbildningskommittén

Arne Olsson avgår från FC Växjö pga Hans Rolanders osmarta drag att bortkoppla AO från all kursverksamhet söderut. Smfif styrelse har full förståelse för A O:s avhopp. A O tryckte på att vår styrelse måste vara observanta på att något liknande inte upprepas i framtiden.

Arne Olsson rapporterade att ekonomin är under kontroll.

Alla ansvariga i kommittéerna ser till att deras anmälningar till ledardagarna kommer A O tillhanda.

Kurser: Se hemsidan.

Tack till Stefan Carlsson för bra service genom hemsidan.

A O hoppas på stort deltagarantal vid starter/eltid i april nästa år.

§ 13.                    Hemsidan Smålands friidrott

Sköts ypperligt av Stefan Carlsson. Bara positivt beröm.

§  14.                    Anläggningskommittén

Hans Fagher rapporterar att han ska till Ljungby på onsdag för att träffa kommunledningen ang arena. Det blir en ny släggplan i Hovslätt. Om Habo IF får fler sponsorer kommer de att få en arena.

§  15.                    Statistikkommittén

Kettie Gustavsson meddelar att det är svårt med statistiken när man får blandade resultatlistor (nytt PM kommer). Annars flyter det på. Smålandsbästa ska vara klar till 25/2. Axplock med bilder på tävlande på framsidan, baksidan gruppbild på ungdomstränare, skicka gärna bilder till K G.                                                                                  

§  16.                    Finanskommittén

Hans Fagher meddelar att budgeten följs.

§  17.                    Körschema årsberättelsen mm

Årsmöte hålls 18 februari på hotell Hulingen i Hultsfred om det är ledigt då annars i dess närhet. Årsberättelsens omslagsbild (ungdomar), baksidan bild på Carolina Klüft.

§  18.                    Träningstider inomhus

Se hemsidan

§ 19.                    Information/kommunikation

Försök hålla detta på en lagom nivå så vi ej dränks i papper, gäller både elektroniskt och naturellt.                                                           

§ 20.                    KP Herbert Jobäcker

Föreningarna har blivit sämre på att rapportera både till Småland och Svenskan. Även ansökan till tävlingar mm kommer in för sent. Påstötningar får ofta göras

§ 21.                    Övriga frågor

Gratulera Carro? Beslut: Att dela ut stipendium enligt tidigare beslut samt dela ut utbildningsstipendie a 3000 kr till Agne Bergvall, Tobias Karlsson och Håkan Widlund för goda träningsinsatser.

FC.s uppgifter? I N jobbar på bra men kom med förslag vad ni föreningar vill ha ut av dem.

Diskussioner på ledardagarna: DM hur kör vi – hur gör vi – när gör vi det, 15-16 åringarna? Hur tar vi till vara dem? Serietävlingar? Lyssna av information från svenskan. Bör vara minst fem stora tävlingar i Sverige/år Skapa gemenskap genom tex klubbmatcher Hur fyller vi på med fler nya ledare.

ALH påminner om utvärderingar av DM 2005 skicka in din förenings uppfattning

§ 22.                    Nästa möte 

Snabbmöte under ledardagarna där vi bestämmer nästa möte

§ 23.                    Mötets avslutning

Hans Fagher avslutade mötet

 

Vid protokollet:                                                          Justeras:

 

…………………………………. ………………………………………..

AnnLis Hellsten                                                         Hans Fagher